Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

 

21/10/2016

Comisiwn i goffau Trychineb Aberfan

Cafodd Grahame Davies a Tony Curtis eu comisiynu i gynhyrchu cyfres o gerddi i goffau Trychineb Aberfan ar Hydref 21 1966, lle cafodd 116 o blant a 28 o oedolion eu lladd pan gwympodd tomen gwastraff ar Ysgol Gynradd Pantglas.

Cyfansoddwyd y cerddi i gyd-fynd gyda'r gyfres enwog o ffotograffau a dynnwyd gan I.C. Rapoport ar gyfer cylchgrawn Life yn fuan ar ôl y drychineb. Cafodd y dilyniant o gerddi ei berfformio mewn noson goffa arbennig yn y Red House ym Merthyr Tudful, fel rhan o wythnos o ddigwyddiadau i goffau'r drychineb. Ceir mwy o fanylion yma.

Dyma gerdd agoriadol dilyniant Grahame Davies

The graves at Aberfan

The hearts of every woman, every man
- for distance is no hindrance to dismay -
go to the rows of graves at Aberfan.

The prayers of every capel, every llan,
bring to the village where no children play
the hearts of every woman, every man.

Those who can find no God and those who can,
saints who despair and apostates who pray
go to the rows of graves at Aberfan.

The separation that no sense can span
will break forever, one October day,
the hearts of every woman, every man.

You who believe that God must have a plan
- tell it to those whose memories today
go to the rows of graves at Aberfan.

All that we fear the most since fear began,
the tide of black no love can keep at bay.
The hearts of every woman, every man
go to the rows of graves at Aberfan.

Poster for Aberfan event

Home


News


Books/Reviews


Poems


Contact


Website created by
Mabmedia