Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

Bywgraffiad. Newyddion. Llyfrau. Gwobrau. Digwyddiadau. Cerddoriaeth. Celf. Beirniad. Sefydliadau. Erthyglau

Bywgraffiad

Enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Grahame Davies yn fardd, yn awdur ac yn libretydd sydd wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru

Grahame Davies, gan John BriggsY mae wedi cyhoeddi 17 o lyfrau gan gynnwys Cadwyni Rhyddid, a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn, y nofel Rhaid i Bopeth Newid, a roddwyd ar y rhestr hir ar gyfer yr un wobr, yr astudiaeth o Gymru a'r Iddewon, The Chosen People, yr astudiaeth o Gymru ac Islam The Dragon and the Crescent, a'r gyfrol seico-ddaearyddol, Real Wrexham.

Yn frodor o bentref Coedpoeth Wrecsam, y mae bellach yn rhannu ei amser rhwng Caerdydd a Llundain. Y mae ganddo radd Saesneg o Brifysgol Anglia Ruskin yng Nghaergrawnt, a doethuriaeth o Brifysgol Caerdydd, lle bu hefyd yn Gymrawd Ymchwil anrhydeddus yn yr adran grefydd.

Mae hefyd wedi derbyn gradd D.Litt er anrhydedd gan Brifysgol Anglia Ruskin, ac y mae'n llywodraethwr ac yn gymrawd o Goleg Goodenough, Llundain. Mae'n teithio'n rhyngwladol fel bardd a darlithydd, yn cyflawni llawer o gomisynau amlwg ac yn cyd-weithio'n helaeth gydag artistiaid gweledol a cherddorol.

Cyfieithiwyd gwaith Grahame Davies i nifer o ieithoedd, ac mae hefyd wedi ymddangos mewn cyhoeddiadau mor amrywiol â The Times, The Times Literary Supplement, The Guardian, Poetry London, y Literary Review yn America, Orbis (#136 Gwanwyn 2006), Yearbook of Welsh Writing in English, Absinthe (Michigan, UDA, 2007), Kalliope (yr Almaen, 2009), Poetry Review a chyfres Everyman Library Pocket Poets, Villanelles (2012) mae wedi ei gynnwys hefyd mewn nifer fawr o flodeugerddi ac yn rhan o'r cwricwlwm ysgol yng Nghymru.

__________________________________________________

Newyddion

Cyflwyno Trydydd Simffoni Paul Mealor
Anrhydedd gan gyfansoddwr byd-enwog

Coffau canmlwyddiant y Cadoediad yn Glasgow
Comisiwn cerddorol gan Brifysgol Glasgow

Caeredin, Efrog Newydd i lwyfannu gwaith newydd
Comisiwn gan Gapel Brenhinol yr Alban

Mwy o newyddion
__________________________________________________

Llyfrau

I'w gyhoeddi yn 2020: Real Cambridge (Seren) cyfrol o seico-ddaearyddiaeth am ddinas dysg dwyrain Lloegr, yn y gyfres Real, a olygwyd gan Peter Finch. .

Alcemi Dwr / Alchemy of Water (Gomer, 2013) Gyda Tony Curtis, llyfr dwyieithog am lynnoedd, afonydd, arfordiroedd a rhaeadrau Cymru, gyda lluniau gan Mari Owen a Carl Ryan

Lightning Beneath the Sea (Seren, 2012). Cyfrol unigol lawn gyntaf o farddoniaeth Saesneg.

The Dragon and the Crescent (Seren, 2011). Astudiaeth helaeth o berthynas pobl Cymru a chrefydd Islam, fel y'i ceir mewn llenyddiaeth.

Real Wrexham (Seren, 2007) Ailargraffwyd 2009. Gwaith seico-ddaearyddol yn y gyfres Real, a olygwyd gan Peter Finch.

Everything Must Change (Seren, 2007). Nofel Saesneg yn seiliedig ar Rhaid i Bopeth Newid.

Gwyl y Blaidd / Festival of the Wolf, Goln. Tom Cheesman, Grahame Davies and Sylvie Hoffman (Parthian/Hafan, 2006). Blodeugerdd o waith am ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru.

Achos, (Barddas, 2005). Trydedd gyfrol o farddoniaeth Gymraeg.

The Big Book of Cardiff, Goln. Peter Finch & Grahame Davies (Seren, 2005). Blodeugerdd o ysgrifennu diweddar am Gaerdydd.

Rhaid i Bopeth Newid, (Gomer, 2004). Nofel gyntaf a roddwyd ar y rhestr hir ar gyfer gwobr £10,000 Llyfr y Flwyddyn

Nel país de la borrina. (VTP Editorial, 2004). Detholiad o farddoniaeth Gymraeg mewn cyfieithiad Galiseg

No país da brétema (VTP Editorial, 2004). Detholiad o farddoniaeth Gymraeg mewn cyfieithiad Astwreg

Ffiniau/Borders, (Gomer, 2002). Cyfrol ddwyieithog o farddoniaeth gydag Elin ap Hywel.

The Chosen People, (Seren, 2002). Astudiaeth o berthynas y Cymry a'r grefydd Iddewig fel y'i ceir mewn llenyddiaeth.

Cadwyni Rhyddid, (Barddas, 2001). (Ailargraffwyd 2001). Ail gyfrl o farddoniaeth Gymraeg, a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn.

Oxygen, (Seren, 2000). Gydag Amy Wack, blodeugerdd ddwyieithg o waith beirdd Cymreig o dan 45 oed.

Sefyll yn y Bwlch, (Gwasg Prifysgol Cymru, 1999). Astudiaeth o'r mudiad gwrth-fodern fel y'i gwelir yng ngwaith Saunders Lewis, R.S.Thomas, T.S. Eliot a SimoneWeil.

Adennill Tir, (Barddas, 1997). Cyfrol gyntaf o farddoniaeth Gymraeg, a enillodd Wobr Goffa Harri Webb.

Prif wobrau ac ysgoloriaethau, ayyb:

 • 2017; Gwobr Cerdd yn addas i'w chanu. Eisteddfod Genedlaethol Cymru
 • 2016: Gwobr Y Soned Eisteddfod Genedlaethol Cymru
 • 2011: Ysgoloriaeth Llenyddiaeth Cymru am brosiect barddoniaeth.
 • 2010: D.Litt er anrhydedd gan Brifysgol Anglia Ruskin, Caergrawnt
 • 2009: Gwobr Lenyddiaeth Ruth Howarth ar gyfer Real Wrexham
 • 2008: Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Prifysgol Caerdydd.
 • 2007: Ysgoloriaeth yr Academi ar gyfer Wales and the Muslims.
 • 2004: Ysgoloriaeth yr Academi ar gyfer Everything Must Change
 • 2004: Cymrawd Coleg Goodenough, Llundain.
 • 2004: Cerdd Deyrnged, Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • 2004: Rhestr Hir Gwobr Llyfr y Flwyddyn ar gyfer Rhaid i Bopeth Newid
 • 2002: Gwobr Llyfr y Flwyddyn ar gyfer Cadwyni Rhyddid.
 • 2001: Enillydd, Stomp Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Yr Academi.
 • 1998: Ysgoloriaeth Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer Wales and the Jews.
 • 1997: Gwobr Goffa Harri Webb ar gyfer Adennill Tir.
 • 1994: Gwobr Vers Libre Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • Prif Gomisiynau, Preswyliadau, Ymweliadau, Gwyliau a Darlithoedd.

 • 2019 Preswyliad yng ngwyl JAM on the Marsh, Caint.
 • 2018 Preswyliad yng ngwyl JAM on the Marsh, Caint.
 • 2018 Hiraeth- Erzolirzoli Wales-Cameroon anthology, Gol. Eric Ngalle Charles
 • 2017 Seminar creadigrwydd yn Fiena, Awstria,ar gyfer uwch-raddedigion Coleg Goodenough, Llundain.
 • 2016 Comisiwn i goffau hanner canmlwyddiant Trychineb Aberfan gyda'r bardd Tony Curtis a'r ffotograffydd I.C. Rapoport
 • 2016 Gwyl yr Edge, Solfa, Sir Benfro
 • 2016 Gwyl Llangwm, Sir Benfro
 • 2016 Darlith agoriadol cynhadledd ryngwladol, BRISMES, British Institute of Middle Eastern Studies, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan.
 • 2016: Cadeirio trafodaeth ar gyfer y Cyngor Prydeinig ar Shakespeare a Chymru yng nghanolfan gelfyddydau Chapter, Caerdydd, gyda Gwyneth Lewis a Rakie Ayola.
 • 2016: Darlleniad gyda Kevin Crossley Holland ar gyfer y Temenos Academy yn y Lincoln Centre, Llundain.
 • 2014: Darlleniad gyda Kevin Crossley Holland yn y Festival of Ideas, Coleg Pembroke, Caergrawnt.
 • 2014: Cynhadledd athroniaeth 'Meddwl', Aberystwyth
 • 2014: Cerddi ar gyfer Gwyl 'Sacred Site and Sound', Tyndyrn, Sir Fynwy
 • 2013: Cerdd ar gyfer gwyl farddoniaeth i ddathlu Samarkand, Uzbekistan.
 • 2013: Chelmsford Ideas Festival. Darlleniad gyda Malcolm Guite.
 • 2013: Cambridge Festival of Ideas. Darlleniad gyda Malcolm Guite.
 • 2013: Gwyl Lyfrau PENfro, Sir Benfro. 2013: Gwyl y Gelli, lansio Alcemi Dwr / Alchemy of Water a noson i ddathlu canmlwyddiant R.S.Thomas.
 • 2012: Cerdd yr wythnos yn y Guardian.
 • 2011: Cyfres darlleniadau Oxfam Poets, Llundain.
 • 2011: Cambridge Festival of Ideas, Trafodaeth panel ar fytholeg.
 • 2011: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth: 'Y Cilgant a'r Cymry.'
 • 2011: Cyfadran Diwinyddiaeth Prifysgol Caergrawnt, dan nawdd Cambridge Muslim College; 'Wales and Islam'
 • 2011: Darlith Carnhuanawc; 'Cymru ac Islam': Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • 2011; Darlith ar Bryan Martin Davies gydag Elin ap Hywel, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
 • 2011: Rhaglen BBC Cymru Wales All Things Considered .
 • 2011: Gwyl y Gelli, sesiwn ar The Dragon and the Crescent
 • 2010: Sesiwn gyda John Hegley yng nghyfres 'On the Border', Cas-gwent.
 • 2010: Rhaglen Great Lives ar BBC Radio 4 gydag Eleanor Bron a Matthew Parris.
 • 2009:Taith Gogledd America: darlleniadau a chyweithiau celfyddydol ym Mhennsylvania a Vermont. Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.
 • Gwyl Greenbelt, Cheltenham, Lloegr
 • 2009: Prifysgol Harvard, U.D.A. Darlith.
 • 2008: Darlleniadau yn Guglienesi, yr Eidal.
 • 2008: Pum darlleniad yn yr Ariannin.
 • 2007: Taith Gogledd America: darlleniadau a lansiad Everything Must Change yn Delta, Pennsylvania; Westport, Connecticut, ac Adeilad y Chrysler, Efrog Newydd, a darlith ym Mhrifysgol Yale. Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.
 • 2007: Cerdd Goffa i Gomisiynydd Plant Cymru.
 • 2007: Gwyl y Gelli, darlleniadau, lansiad arddangosfa 'Portreadau'r Beirdd.'
 • 2007. Imperial College, Llundain. Darlith.
 • 2007: Artist Preswyl yn ysgol haf y British Centre for Literary Translation, Prifysgol East Anglia, Norwich.
 • 2007: Gwrthrych rhaglen hanner-awr All Things Considered ar BBC Radio Wales.
 • 2006: Delta, Pennsylvania. Darlleniadau
 • 2006. Cape Town, De Affrica. University of the Western Cape. Darlith.
 • 2005: Madrid, Sbaen. Lansiad La Pais de la Borrina. Cyngor Prydeinig.
 • 2005: Cynhadledd Canu'n Rhydd, Llandudno, Academi. Darlleniadau a phanel.
 • 2005. Prifysgol Limerick, Iwerddon. Darlith.
 • 2004: Poesiefestival, Berlin. Gweithdai cyfieithu a darlleniadau. Cyngor Prydeinig / Llenyddiaeth Cymru Dramor.
 • 2004: Israel a Phalesteina. Ymweliad ymchwil. Swyddfa Dramor Israel.
 • 2004: Gwyl Gelfyddydau Greenbelt, Cheltenham. Darlleniad a gweithdai.
 • 2004: Cynhadledd NAASWCH Conference, Morgantown, WV, UDA. Darlith.
 • 2004. Gwrthrych rhaglen hanner-awr Dechrau Canu Dechrau Canmol, S4C
 • 2003: Comisiwn yr Academi ar gyfer Cerdd Fawr Caerdydd
 • 2003; Comisiwn gan Dywysog Cymru; cerdd ar gyfer Eisteddfod Gydwladol Llangollen.
 • 2003: Edmonton, Canada. Darlith a darlleniadau yng nghynhadledd 'Culture and the State'. Cyngor Prydeinig.
 • 2002: Sofia, Bwlgaria. Darlleniadau a lansiad rhifyn Cymreig Plamak. Cyngor Prydeinig.
 • 2002: Lublin, Gwlad Pwyl. Darlith. Cyngor Prydeinig.
 • 2002: Cynhadledd NAASWCH, Syracuse, NY. U.D.A. Dwy ddarlith.
 • 2002: Coleg William and Mary, Williamsburg. U.D.A. Darlith.
 • 2002: Comisiwn gan Ganolfan Mileniwm Cymru ar gyfer cerddi nodi gosod y garreg sylfaen.
 • 2002. Gwyl y Gelli, Darlleniadau.
 • 2001: Ariannin, Cyngor Prydeinig.
 • 2001: Bord Gron Barddoniaeth Ewrop, Riga, Latvia. Darlleniadau . Cyngor Prydeinig.
 • 2000: Wexford, Iwerddon. Darlleniad. Academi.
 • 2000: Royal Festival Hall, Llundain. Darlleniad.

  Cyweithiau cerddorol.

 • 2020. Comisiwn gyda Paul Mealor i goffau  700 mlwyddiant Datganiad Arbroath, Yr Alban, i'w berfformio Ebrill 2020.
 • 2020. Comisiwn gyda Jack Oades i ddathlu Cors Romney ar gyfer gwyl JAM on the Marsh, Caint, i'w berfformio Gorffennaf 2020.
 • 2018. Perfformiad cyntaf yn yr Unol Daleithiau ar gyfer 'The Souls of the Righteous' gan Paul Mealor yn Neuadd  Carnegie, Efrog Newydd, Tachwedd 11.
 • 2018. Perfformiad cyntaf 'A Glasgow Elegy' gwaith corawl newydd a gomisiynwyd gan Brifysgol Glasgow oddi wrth Tom Harrold i nodi canmlwyddiant y Cadoediad, yng nghapel Prifysgol Glasgow University, Glasgow, Tachwedd 10.
 • 2018. Perfformiad cyntaf 'The Souls of the Righteous', Offeren a gomisiynwyd gan Gapel Brenhinol yr Alban oddi wrth Paul Mealor i nodi canmlwyddiant y Cadoediad, yng Nghadeirlan y Santes Fair, Caeredin, Medi 22. 
 • 2018 Cân 'A Song for the Lord Mayor of London', gan Paul Carroll ar gyfer Côr Plant y Gymanwlad, i nodi cyfarfod Penaethiaid y Gymanwlad yn Llundain
 • 2018. Perfformiad cyntaf yn Llundain ar gyfer 'Voices of Vimy' yn eglwys St Bride's, Fleet Street, a darllediad llawn ar BBC Radio 3
 • 2017 Carol Nadolig gan y cyfansoddwr Jack Oades, gyda geiriau gan Grahame Davies, yn cael ei berfformio yn Eglwys St Bride's, Fleet Street, Llundain, ar Ragfyr 21ain.
 • 2017 'Voices of Vimy', geiriau ar gyfer comisiwn i goffau canmlwyddiant Brwydr Cefnen Vimy gyda'r cyfansoddwyr Tom Harrold a Stuart Beatch, ar gyfer ProCro Canada a the JAM Festival.
 • 2017. 'Propempticon' gan Grahame Davies yn cael ei gosod i gerddoriaeth gan Kevin Hutchings, y canwr-gyfansoddwr o Ganada,ar gyfer ei albwm newydd Watershed Sessions.
 • 2017 Geiriau ar gyfer 'Jack', cân gan Paul Carroll er cof am Jack Cornwell, a enillodd Croes Fictoria ym mrwydr Jutland ym 1916, yn cael ei berfformio gan Gôr Ieuenctid y Gymanwlad a band y Gwarchodlu'r Coldstream, yn Horseguards Parade, Llundain, i nodi Diwrnod y Gymanwlad.
 • 2017 'Gorffwysgan Hedd Wyn', gan Paul Mealor, geiriau ar gyfer comisiwn gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru i gffau canmlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn.
 • 2016 'The Shadows of War', gan Paul Mealor, yn derbyn ei premiere Cymreig yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, gyda'r Royal Liverpool Philharmonic Orchestra dan arweiniad Owain Arwel Hughes.
 • 2016 Geiriau ar gyfer 'The Shadows of War', cyfansoddiad newydd gan Paul Mealor i goffau canmlwyddiant Brwydr y Somme, Jam on the Marsh Festival, New Romney, Caint, gyda'r London Mozart Players a'r Mousai Singers.
 • 2016 2016 'Wrth Ddwr a Thân' geiriau ar gyfer darn cerddorol gan Paul Mealor ar gyfer agor y Pumed Cynulliad gan Ei Mawrhydi'r Frenhines, Y Senedd, Caerdydd, ar Fehefin 7fed 2016.
 • 2016 Geiriau ar gyfer rhan o waith cerddorol newydd 'Jubilate Deo' gan Paul Mealor ar gyfer The Distinguished Concerts Orchestra and Distinguished Concerts Singers International, yn Carnegie Hall, Efrog Newydd.
 • 2016 Geiriau ar gyfer cyfansoddiad corawl newydd gan Paul Carroll ar gyfer penblwydd Ei Mawrhydi'r Frenhines yn 90 oed ar gyfer Cerddorfa a chôr Ieuenctid y Gymanwlad.
 • 2015 Gosodiadau o 'Weather Forecast', 'Waiting' a 'Propempticon' gan y gyfansoddwraig Celia Harper, yn cael eu perfformio gan y mezzo soprano Claire Bradshaw a'r fiolinydd David Juritz yng Ngwyl Burton Bradstock yn Dorset
 • 2014: Geiriau ar gyfer 'Spirit of Hope' gan Paul Mealor i nodi 20 mlynedd o ddemocratiaeth yn Ne Affrica, yn cael ei berfformiad cyntaf yn Cape Town ym mis Ebrill gydag Only Kids Aloud a Bryn Terfel. Perfformiwyd am y tro cyntaf yn y D.U. yn Eisteddfod Gydwladol Llangollen ym mis Gorffennaf.
 • 2013:Geiriau ar gyfer cyfansoddiad gan Paul Mealor i ddathlu penblwydd EUB Tywysog Cymru yn 65 oed yng Ngwyl Gerdd Gogledd Cymru, Cadeirlan Llanelwy.
 • 2013: Y gerdd 'When you have to leave' wedi ei gosod i gerddoriaeth ar gyfer albwm Kevin Hutchings, Canada, Shadows in the Light.
 • 2012: Geiriau ar gyfer 'The Hero's Journey', gwaith corawl gan Karl Jenkins, a berfformiwyd gan gôr meibion 500-llais yn y Royal Festival Hall, Llundain, ar Orffennaf 7, 2012, a chôr 1000-llais yn Neuadd Albert, Llundain, ar Hydref 13, 2012.
 • 2011: Geiriau ar gyfer rhan o'r sgôr gan Karl Jenkins ar gyfer cyfres deledu BBC Cymru The Story of Wales.
 • 2011: Geiriau ar gyfer cywaith gyda'r cyfansoddwr Mervyn Burtch, yr artist Gigi Jones a'r bardd Tony Curtis.
 • 2011: Y gerdd 'Homecoming' wedi ei gosod i gerddoriaeth ar gyfer albwm Kevin Hutchings, Canada, Light to Shine.
 • 2010: geiriau yn seiliedig ar lenyddiaeth sanctaidd nifer o grefyddau’r byd ar gyfer gosodiad newydd o’r Gloria gan Karl Jenkins, a berfformiwyd am y tro cyntaf yn Neuadd Albert, Llundain, Gorffennaf 11, 2010.
 • 2009: geiriau ar gyfer gwaith comisiwn newydd gan Karl Jenkins, i'w berfformio am y tro cyntaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Tachwedd 14.
 • 2009 Geiriau 'O Beata Trinitas' ar gyfer Karl Jenkins ar gyfer darn i ddathlu statws prifysgol Coleg y Drindod, Caerfyrddin.
 • 2009 Dwy gerdd wedi eu gosod i gerddoriaeth ar gyfer albwm Kevin Hutchings, Canada, On the Bridge You Were Burning.
 • 2008: Comisiwn y ddarparu geiriau ar gyfer gosodiad newydd o'r Stabat Mater gan Karl Jenkins fel rhan o ddigwyddiadau Dinas Diwylliant Ewrop, Lerpwl, 2008. Cyhoeddwyd ar yr albwm Stabat Mater (EMI Classics).
 • 2008: Geiriau ar gyfer nifer o ganeuon y band roc Catsgam ar yr albwm Adnodau gyda Blodau.
 • 2007: Geiriau Cymraeg ar gyfer gosodiad newydd o'r Largo o Simffoni'r Byd Newydd, Dvorak, ac ar gyfer gosodiad newydd o 'Cantilena', gan Karl Jenkins ar yr albwm This Land of Ours (EMI Classics).
 • 2007: Panelydd ar ysgol undydd ar y libretto, ar gyfer Academi a Music Theatre Wales.
 • 2005: Mae albwm Karl Jenkins, Requiem, (EMI Classics), sy'n cynnwys gosodiad o'r gerdd 'Llwyd' yn cyrraedd Rhif Un yn y siartiau clasurol.
 • 2005: Comisiwn gan gwmnïoedd Opus a Barcud Derwen ar gyfer libretto opera Taliesin ar gyfer Karl Jenkins.
 • 2006: Cyfieithiad Cymraeg o 'The Mystics' gan Carol Barrett yn cael ei berfformio gan Y Fonesig Kiri te Kanawa ar albwm Karl Jenkins Kiri Sings Karl. (EMI Classics).
 • 2006: Gosod nifer o gerddi i gerddoriaeth gan y band roc Malarki ar albwm Malarki

  Cyweithiau celfyddydau gweledol a chyhoeddus.

 • 2017: Darlun o Grahame Davies gan yr arlunydd Roy Guy yn cael ei ddadorchuddio yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful
 • 2016: Gwaith ar farddoniaeth gyhoeddus ar gyfer gwaith celf gan y cerflunydd Rebecca Gouldson ym Merthyr Tudful
 • 2014 Cerdd ar gyfer darlun gan Roy Guy i goffau trychineb pwll glo y Prince of Wales, Sefydliad y Glowyr, Trecelyn
 • 2012 Geiriau ar gyfer cerfluniau ar lwybr celf yn Aberhonddu i nodi blwyddyn y Gemau Olympaidd.
 • 2011 Geiriau ar gyfer cerfluniau gan Adam Williamson ar hyd llwybr seiclo ger Maesteg.
 • 2009 Geiriau Cymraeg ar gyfer cerflun o Ivor Novello i'w godi y tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru.
 • 2008 Cerddi yn cael eu hymgorffori mewn beinciau cerfluniadol fel rhan o waith adnewyddu canol tref Merthyr Tudful.
 • 2008: Gweithio gyda'r artist Helen Stiff ar gyfer prosiect Gair o Gelf Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • 2006. Cerdd gomisiwn gan y cerflunydd Nigel Talbot yn cael ei gynnwys yn ei waith fel rhan o'i arddangosfa, Salvage.
 • 2006: Portread o Grahame Davies gan Lorraine Bewsey yn un o 20 o luniau yn ei harddangosfa, Portreadau'r Beirdd.
 • 2004: Cerddi yn cael eu cynnwys ar gerfluniau gan Nigel Talbot mewn nifer o leoliadau ar Daith Taf, yn Abercynon, Aberfan, a Chefn Coed y Cymmer.

  Aelodaeth sefydliadau.

 • 2019- Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr Coleg Goodenough, Llundain
 • 2017- Cadeirydd Pwyllgor Academaidd Coleg Goodenough, Llundain
 • 2014- Is-Lywydd Eisteddfod Gydwladol Llangollen
 • 2013- Llywodraethwr Coleg Goodenough, Llundain
 • 2011 - 2012 Bwrdd Llenyddiaeth Cymru
 • 2008 - 2011 Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Prifysgol Caerdydd.
 • 2007 -2012 Bwrdd Ymgynghorol Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • 2006 - 2009 Bwrdd Displaced People in Action.
 • 2006 - Society of Authors
 • 2005 - Bwrdd yr Academi
 • 2004 - Cymrawd Coleg Goodenough, Llundain.
 • 2003 - Pwyllgor rheoli Cyfrwng, cyfnodolyn y cyfryngau yng Nghymru
 • 2002 - Darlithydd Gysylltiol, Ysgrifennu Creadigol, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.
 • 2002 - BAFTA Cymru
 • 2002-2006 Pwyllgor Litwrgaidd Ymgynghorol Sefydlog yr Eglwys yng Nghymru
 • 2001-2006 Arholwr Allanol, Media Cwrs Cyfathrebu a'r Cyfryngau, MA a BA, Prufysgol Cymru, Bangor
 • 1997: Aelodaeth lawn o'r Academi.
 • 1997-2002 Golygydd Cymraeg cylchgrawn Poetry Wales.

  Beirniad.

 • 2015: Gwyl Undercurrents, Cwm Aber
 • 2014: Gwyl Undercurrents, Cwm Aber
 • 2014: Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Dylan Thomas.
 • 2011: Y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • 2011: Y Gadair (dysgwyr), Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • 2008: The Perweez & Bashir Moriani Poetry Award, Llundain
 • 2007: John Tripp Award for Spoken Poetry, Caerdydd.
 • 2007: Cystadleuaeth Farddoniaeth Gwyl Wrecsam, Cymraeg a Saesneg.
 • 2006: Y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • 2005: Panel beirniaid Bafta Cymru: Rhaglen Gylchgrawn/Rhaglen Nodwedd
 • 2005: Cystadleuaeth Farddoniaeth Gwyl Wrecsam, Cymraeg a Saesneg.
 • 2004: Cadeirydd panel Cymraeg cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn.
 • 2003: John Tripp Award for Spoken Poetry
 • 2002: Eisteddfod Rhyng-Golegol, cystadlaethau vers libre.
 • Erthyglau a blodeugerddi sylweddol:

 • Poems from Cardiff, Gol. Amy Wack, (Seren, 2019). Casgliad o gerddi am y brifddinas.
 • "North east Wales: Unfamiliar Complexities", The Welsh Agenda, Winter 2017, No 59, p 26-27.
 • "Yr angen am wreiddiau", erthygl yn E. Gwynn Matthews (gol.) Argyfwng Hunaniaeth a Chred; Ysgrifau ar Athroniaeth J.R.Jones, (Y Lolfa, 2017) 143-161.
 • Cerdd, 'Coch', yn y flodeugerdd ddwyieithog The Old Red Tongue, (Francis Boutle, 2017), yn cynnwys 300 o ddarnau o lenyddiaeth Gymraeg o'r 6ed Ganrif hyd y presennol, wedi ei golygu gan Gwyn Griffiths a Meic Stephens gyda rhagair gan Yr Athro Dafydd Johnston.
 • Cerdd, 'Disillusion', yn y flodeugerdd ryngwladol The Poet's Quest for God, (Eyewear Publishing, 2016), '21st Century poems of faith, doubt and wonder', a olygwyd gan Fr. Oliver Brennan & Todd Swift gyda Kelly Davio & Cate Myddleton-Evans'.
 • Cyfraniad ar 'Eironi' ar gyfer gwyddoniadur arlein yr Esboniadur a gomisiynwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 2016.
 • Cyfraniad ar Bryan Martin Davies ar gyfer y Bywgraffiadur, a gomisiynwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, 2016.
 • Pedair cerdd yn Dodos and Dragons, (Prifysgol Aberystwyth, 2016). Blodeugerdd o lenyddiaeth o Gymru a Mauritius. Goln. Ameerah Arjanee, Mike Jenkins, Kavi Vadamootoo.

 • Tair cerdd yn Fesul Gair, (Gomer, 2014). Blodeugerdd ar gyfer myfyrwyr TGAU.

 • 'In the Chapel of the Spirit'. Erthygl ar R.S Thomas yn Ed. Ali Anwar Encounters with R.S., (H'mm Foundation, 2013). 
 • Poems for R.S. A Centenary Celebration, (Hay Festival Press) 2013. Unarddeg o feirdd yn ymateb i gerddi gan R.S.Thomas wrth nodi canmlwyddiant ei eni.
 • 'Everything Must Change', yn Goln. John Osmond a Peter Finch 25/25 Vision. Welsh Horizons across 50 years, (Sefydliad Materion Cymreig) 2012, 31-35.
 • 'On Mohammed Farid Street, Ymateb i David M Beddoe's The Lost Mameluke: A Tale of Egypt', New Welsh Review, #96 Haf 2012, 26-35.
 • 'The Dragon and the Crescent', Arches Quarterly, Cyfrol 4, Rhifyn 8, Gwanwyn / Haf 2011, Europe's Islamic Past140-146.
 • 'Wales and Islam', Planet, Rhif 201, Chwefror 2011, 104-114.
 • 'The Novelist, the Nun and the Biscuit Tin', Goln. Valerie Henitiuk a Amanda Hopkinson, In Other Words, The Journal For Literary Translators, Rhif 30, Gaeaf 2007, 74-79.
 • 'Bryan Martin Davies', Gol. Robert Rhys, Y Patrwm Amryliw, Cyfrol 2, (Barddas, 2006), 91-101. Erthygl ar y bardd Bryan Martin Davies.
 • "'By Lightning Beneath the Sea': New Media in the Welsh language." Mercator Media Forum, Vol 9, (Gwasg Prifysgol Cymru, 2006), p.69-83. Gol. George Jones.
 • "Cyfannu" a "Making Whole", Beyond the Difference, Welsh Literature in Comparative Contexts, Goln. Alyce von Rothkirch, Daniel Williams, (Gwasg Prifysgol Cymru, 2004), 204-205. Dwy gerdd mewn  festschriftar gyfer Prof. M. Wynn Thomas.
 • "Be 'Di Llyfr y Flwyddyn Rhwng Ffrindia'?' Barddas, No. 278, July / August 2004, 50-52. Profiad beirniadu cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn.
 • "Sleeping with the Enemy: The Tensions of Literary Translation", New Welsh Review, Rhif 64, Haf 2004, 58-64. Adolygiad o agweddau tuag at gyfieithu llenyddol o'r Gymraeg i'r Saesneg."Dechreuadau: Y Gymraeg a'r Cyfryngau Newydd", Cyfrwng Media Wales Journal, Vol. 1, 2004, 26-41. Eds. James Thomas, Gwenno Ffrancon. Asesiad trylwyr o'r cyfryngau newydd Cymraeg, yn canolbwyntio'n arbennig ar BBC Cymru'r Byd.

 • Diffinio Cenedl: Cymru a'r BBC, BBC Cymru, 2004. Ar y cyd gyda Patrick Hannan. Traethodau gan amryw o awduron ar rôl y BBC yng Nghymru.

 • "Welsh and Jewish: Responses to Wales by Jewish Writers", Culture and the State, University of Alberta, Edmonton, 2004, Volume 3, 211. Goln. James Gifford, Gabrielle Zezulka-Mailloux. Erthygl yn seiliedig ar ddarlith a draddodwyd i gynhadledd "Culture and the State" yn Edmonton, Canada, ym Mai 2003.

 • "Borders in the Mind", Agenda, Gwanwyn 2004, 4-9. Erthygl yng nghyfnodolyn y Sefydliad Materion Cymreig yn ymwneud â'r profiad o feddylfryd y ffin yng Nghymru ac mewn mannau eraill.

 • Plamak (“Fflam”), Rhif. 3-4, Bulgaria, 2002. Rhifyn arbennig o gylchgrawn llenyddol amlycaf Bwlgaria, wedi ei neilltuo i awduron o Gymru.

 • “Bryan Martin Davies”, Mae'n Gêm o Ddau Fileniwm, Beirdd a Barddoniaeth, (Carreg Gwalch, 2002). Gol. Myrddin ap Dafydd. Astudiaeth feirniadol estynedig o'r bardd pwysig hwn gyda dadansoddiad manwl o rai o'i gerddi mewn llyfr sy'n cynnwys astudiaethau o rai o feirdd Cymraeg mwya'r 20fed Ganrif.

 • “Adennill Tir”, Merthyr a Thaf, (Gomer, 2001). Gol. Hywel Teifi Edwards. Traethawd hunangofiannol yn ymwneud â chefndir yr awdur ym Merthyr Tudful, mewn casgliad o lenyddiaeth Gymraeg am Ferthyr a Chwm Taf.

 • “Wythnos yng Nghymru’r Byd”: Chwileniwm (Gwasg Prifysgol Cymru, 2002). Gol. Angharad Price. Astudiaeth o flwyddyn gyntaf y gwasanaeth rhyngrwyd Cymraeg BBC Cymru'r Byd, ynghyd â myfyrdod ar dechnoleg yn gyffredinol, mewn casgliad o draethodau ar lenyddiaeth a'r dechnoleg newydd.

 • “Success against the odds”, New Welsh Review Rhif. 55, 2002. Astudiaeth feirniadol o'r beirdd Cymraeg groau dan 45 oed - Gwyneth Lewis, Elin ap Hywel, Twm Morys, Emyr Lewis ac Iwan Llwyd.

 • “Rhagfur a Rhagfarn: gwrth-semitiaeth yng ngwaith Saunders Lewis, T.S.Eliot a Simone Weil”; Taliesin, Rhif. 100, 2000. Astudiaeth o wrth-semitiaeth yng ngwaith Saunders Lewis, T.S.Eliot a Simone Weil.

 • “Resident Aliens; R.S.Thomas and the Anti-Modern Movement”: Welsh Writing in English, 7/2001-2 Gol. Tony Brown. Astudiaeth estynedig (8,000 o eiriau) o R.S.Thomas fel llenor gwrth-fodern.

 • “Minority Report"; Cardiff Central, Gol. Francesca Rhydderch, Gomer, 2003. Traethawd hunangofiannol ar gefndir yr awdur yng Nghaerdydd mewn casgliad o ddarnau gan awduron gyda chysylltiadau â'r brifddinas.

 • The Bloodaxe Book of Modern Welsh Poetry, Goln. John Rowlands a Menna Elfyn. (Bloodaxe, 2003). Pedair cerdd ac 11 o gyfieithiadau mewn blodeugerdd bwysig yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg yr Ugeinfed Ganrif mewn cyfieithiad Saesneg.

  Noder: Mae holl deithio Grahame Davies, a'i ddefnydd o ynni domestig a swyddfa, yn cael ei garbon-gydbwyso drwy'r elusen gadwraeth Woodland Trust.


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia