Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

Bywgraffiad. Newyddion. Llyfrau. Gwobrau. Digwyddiadau. Cerddoriaeth. Celf. Beirniad. Sefydliadau. Erthyglau

Bywgraffiad

Enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Grahame Davies yn fardd, yn awdur ac yn libretydd sydd wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru.

Y mae galw mawr am ei waith fel libretydd. Yn 2023, fe gyfansoddodd eiriau'r gn 'Sacred Fire' a gomisiynwyd gan y Brenin Charles III ar gyfer seremoni'r Coroni yn Abaty Westminster. Sarah Class a ysgrifenodd gerddoriaeth y gn, a berfformiwyd gan y soprano o Dde Africa, Pretty Yende, ac a ddisgrifiwyd gan Andrew Lloyd Webber fel 'mesmerising'.

Grahame Davies, by John BriggsY mae wedi cyhoeddi 18 o lyfrau gan gynnwys Cadwyni Rhyddid, a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn, y nofel Rhaid i Bopeth Newid, a roddwyd ar y rhestr hir ar gyfer yr un wobr, yr astudiaeth o Gymru a'r Iddewon, The Chosen People, yr astudiaeth o Gymru ac Islam The Dragon and the Crescent, a'r cyfrolau seico-ddaearyddol poblogaidd, Real Wrexham a Real Cambridge.

Yn frodor o bentref Coedpoeth Wrecsam, y mae bellach yn rhannu ei amser rhwng Powys a Llundain. Y mae ganddo radd Saesneg o Brifysgol Anglia Ruskin yng Nghaergrawnt, a doethuriaeth o Brifysgol Caerdydd, lle bu hefyd yn Gymrawd Ymchwil anrhydeddus yn yr adran grefydd.

Mae hefyd wedi derbyn gradd D.Litt er anrhydedd gan Brifysgol Anglia Ruskin, ac ef oedd is-lywydd Coleg Goodenough, Llundain. Mae'n teithio'n rhyngwladol fel bardd a darlithydd, yn cyflawni llawer o gomisynau amlwg ac yn cyd-weithio'n helaeth gydag artistiaid gweledol a cherddorol.  Yn 2020 fe gafodd ei benodi i Urdd Frenhinol Fictoria yn Anrhydeddau'r Frenhines gyda gradd yr LVO.  Yn 2023, derbyniodd radd D.Litt er anrhydedd gan Brifysgol Aberdeen a theitl Athro Ymarfer Er Anrhydedd gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Yn 2023 hefyd, fe dderbyniodd ddyrcharfiad yn Urdd Frenhinol Fictoria gan y Brenin Charles gyda gradd y C.V.O.

Cyfieithiwyd gwaith Grahame Davies i nifer o ieithoedd, ac mae hefyd wedi ymddangos mewn cyhoeddiadau mor amrywiol The Times, The Times Literary Supplement, The Guardian, Poetry London, y Literary Review yn America, Orbis (#136 Gwanwyn 2006), Yearbook of Welsh Writing in English, Absinthe (Michigan, UDA, 2007), Kalliope (yr Almaen, 2009), Poetry Review a chyfres Everyman Library Pocket Poets, Villanelles (2012) mae wedi ei gynnwys hefyd mewn nifer fawr o flodeugerddi ac yn rhan o'r cwricwlwm ysgol yng Nghymru.

__________________________________________________

Newyddion

Geiriau ar gyfer y Coroni
Comisiwn Brenhinol ar gyfer Abaty Westminster

Comisiwn gan yr Awyrlu Brenhinol
Perfformiad yn Neuadd Albert, Llundain

Cyfres newydd o ganeuon gwerin
Dathlu cysylltiadau Cymru ac Iwerddon

Mwy o newyddion
__________________________________________________

Llyfrau

Newydd ar gyfer 2024: A Darker Way, (Seren, 2024), ail gyfrol unigol o farddoniaeth Saesneg.

Real Cambridge (Seren, 2021) cyfrol o seico-ddaearyddiaeth am ddinas dysg dwyrain Lloegr, yn y gyfres Real, a olygwyd gan Peter Finch.

Alcemi Dwr / Alchemy of Water (Gomer, 2013) Gyda Tony Curtis, llyfr dwyieithog am lynnoedd, afonydd, arfordiroedd a rhaeadrau Cymru, gyda lluniau gan Mari Owen a Carl Ryan

Lightning Beneath the Sea (Seren, 2012). Cyfrol unigol lawn gyntaf o farddoniaeth Saesneg.

The Dragon and the Crescent (Seren, 2011). Astudiaeth helaeth o berthynas pobl Cymru a chrefydd Islam, fel y'i ceir mewn llenyddiaeth.

Real Wrexham (Seren, 2007) Ailargraffwyd 2009. Gwaith seico-ddaearyddol yn y gyfres Real, a olygwyd gan Peter Finch.

Everything Must Change (Seren, 2007). Nofel Saesneg yn seiliedig ar Rhaid i Bopeth Newid.

Gwyl y Blaidd / Festival of the Wolf, Goln. Tom Cheesman, Grahame Davies and Sylvie Hoffman (Parthian/Hafan, 2006). Blodeugerdd o waith am ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru.

Achos, (Barddas, 2005). Trydedd gyfrol o farddoniaeth Gymraeg.

The Big Book of Cardiff, Goln. Peter Finch & Grahame Davies (Seren, 2005). Blodeugerdd o ysgrifennu diweddar am Gaerdydd.

Rhaid i Bopeth Newid, (Gomer, 2004). Nofel gyntaf a roddwyd ar y rhestr hir ar gyfer gwobr £10,000 Llyfr y Flwyddyn

Nel pas de la borrina. (VTP Editorial, 2004). Detholiad o farddoniaeth Gymraeg mewn cyfieithiad Galiseg

No pas da brtema (VTP Editorial, 2004). Detholiad o farddoniaeth Gymraeg mewn cyfieithiad Astwreg

Ffiniau/Borders, (Gomer, 2002). Cyfrol ddwyieithog o farddoniaeth gydag Elin ap Hywel.

The Chosen People, (Seren, 2002). Astudiaeth o berthynas y Cymry a'r grefydd Iddewig fel y'i ceir mewn llenyddiaeth.

Cadwyni Rhyddid, (Barddas, 2001). (Ailargraffwyd 2001). Ail gyfrl o farddoniaeth Gymraeg, a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn.

Oxygen, (Seren, 2000). Gydag Amy Wack, blodeugerdd ddwyieithg o waith beirdd Cymreig o dan 45 oed.

Sefyll yn y Bwlch, (Gwasg Prifysgol Cymru, 1999). Astudiaeth o'r mudiad gwrth-fodern fel y'i gwelir yng ngwaith Saunders Lewis, R.S.Thomas, T.S. Eliot a Simone Weil.

Adennill Tir, (Barddas, 1997). Cyfrol gyntaf o farddoniaeth Gymraeg, a enillodd Wobr Goffa Harri Webb.

Prif wobrau ac ysgoloriaethau, ayyb:

 • 2024: Cymrawd er Anrhydedd, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.
 • 2023: Urdd Frenhinol Fictoria (C.V.O.) yn Anrhydeddau Arbennig y Brenin.
 • 2023: Athro Ymarfer Er Anrhydedd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
 • 2023: Gradd D.Litt er anrhydedd, Prifysgol Aberdeen.
 • 2022: Gwobr Vers Libre Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • 2020: Urdd Frenhinol Fictoria (LVO) yn Anrhydeddau'r Frenhines
 • 2017: Gwobr Cerdd yn addas i'w chanu. Eisteddfod Genedlaethol Cymru
 • 2016: Gwobr Y Soned Eisteddfod Genedlaethol Cymru
 • 2011: Ysgoloriaeth Llenyddiaeth Cymru am brosiect barddoniaeth.
 • 2010: D.Litt er anrhydedd gan Brifysgol Anglia Ruskin, Caergrawnt
 • 2009: Gwobr Lenyddiaeth Ruth Howarth ar gyfer Real Wrexham
 • 2008: Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Prifysgol Caerdydd.
 • 2007: Ysgoloriaeth yr Academi ar gyfer Wales and the Muslims.
 • 2004: Ysgoloriaeth yr Academi ar gyfer Everything Must Change
 • 2004: Cymrawd Coleg Goodenough, Llundain.
 • 2004: Cerdd Deyrnged, Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • 2004: Rhestr Hir Gwobr Llyfr y Flwyddyn ar gyfer Rhaid i Bopeth Newid
 • 2002: Gwobr Llyfr y Flwyddyn ar gyfer Cadwyni Rhyddid.
 • 2001: Enillydd, Stomp Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Yr Academi.
 • 1998: Ysgoloriaeth Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer Wales and the Jews.
 • 1997: Gwobr Goffa Harri Webb ar gyfer Adennill Tir.
 • 1994: Gwobr Vers Libre Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • Prif Gomisiynau, Preswyliadau, Ymweliadau, Gwyliau a Darlithoedd.

 • 2024: Darlith yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen..
 • 2023: Darlleniad yng ngwyl These3Streams, Llanilltud Fawr.
 • 2023: Darlleniad yng Ngwyl Syniadau Tyddewi.
 • 2023: Darlleniad yng nghynhadledd pererindodau Cysylltiadau Hynafol, Inniscorthy, Swydd Wexford, Iwerddon.
 • 2022: Darlith i The Queen's English Society ar y Stori Ysbryd Saesneg.
 • 2022 Darlleniad yn Abbey Hall Creative Space, Eye, Suffolk, ar gyfer y River Waveney Trust
 • 2022: Darlleniad yng ngwyl These3Streams, Llanilltud Fawr.
 • 2021 Darlith i Gymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion, Cymru ac Islam.
 • 2020 Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, Llanelwy. Cyfweliadau a darlleniadau.
 • 2019 Preswyliad yng ngwyl JAM on the Marsh, Caint.
 • 2018 Preswyliad yng ngwyl JAM on the Marsh, Caint.
 • 2018 Hiraeth- Erzolirzoli Wales-Cameroon anthology, Gol. Eric Ngalle Charles
 • 2017 Seminar creadigrwydd yn Fiena, Awstria,ar gyfer uwch-raddedigion Coleg Goodenough, Llundain.
 • 2016 Comisiwn i goffau hanner canmlwyddiant Trychineb Aberfan gyda'r bardd Tony Curtis a'r ffotograffydd I.C. Rapoport
 • 2016 Gwyl yr Edge, Solfa, Sir Benfro
 • 2016 Gwyl Llangwm, Sir Benfro
 • 2016 Darlith agoriadol cynhadledd ryngwladol, BRISMES, British Institute of Middle Eastern Studies, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan.
 • 2016: Cadeirio trafodaeth ar gyfer y Cyngor Prydeinig ar Shakespeare a Chymru yng nghanolfan gelfyddydau Chapter, Caerdydd, gyda Gwyneth Lewis a Rakie Ayola.
 • 2016: Darlleniad gyda Kevin Crossley Holland ar gyfer y Temenos Academy yn y Lincoln Centre, Llundain.
 • 2014: Darlleniad gyda Kevin Crossley Holland yn y Festival of Ideas, Coleg Pembroke, Caergrawnt.
 • 2014: Cynhadledd athroniaeth 'Meddwl', Aberystwyth
 • 2014: Cerddi ar gyfer Gwyl 'Sacred Site and Sound', Tyndyrn, Sir Fynwy
 • 2013: Cerdd ar gyfer gwyl farddoniaeth i ddathlu Samarkand, Uzbekistan.
 • 2013: Chelmsford Ideas Festival. Darlleniad gyda Malcolm Guite.
 • 2013: Cambridge Festival of Ideas. Darlleniad gyda Malcolm Guite.
 • 2013: Gwyl Lyfrau PENfro, Sir Benfro. 2013: Gwyl y Gelli, lansio Alcemi Dwr / Alchemy of Water a noson i ddathlu canmlwyddiant R.S.Thomas.
 • 2012: Cerdd yr wythnos yn y Guardian.
 • 2011: Cyfres darlleniadau Oxfam Poets, Llundain.
 • 2011: Cambridge Festival of Ideas, Trafodaeth panel ar fytholeg.
 • 2011: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth: 'Y Cilgant a'r Cymry.'
 • 2011: Cyfadran Diwinyddiaeth Prifysgol Caergrawnt, dan nawdd Cambridge Muslim College; 'Wales and Islam'
 • 2011: Darlith Carnhuanawc; 'Cymru ac Islam': Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • 2011: Darlith ar Bryan Martin Davies gydag Elin ap Hywel, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
 • 2011: Rhaglen BBC Cymru Wales All Things Considered .
 • 2011: Gwyl y Gelli, sesiwn ar The Dragon and the Crescent
 • 2010: Sesiwn gyda John Hegley yng nghyfres 'On the Border', Cas-gwent.
 • 2010: Rhaglen Great Lives ar BBC Radio 4 gydag Eleanor Bron a Matthew Parris.
 • 2009:Taith Gogledd America: darlleniadau a chyweithiau celfyddydol ym Mhennsylvania a Vermont. Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.
 • Gwyl Greenbelt, Cheltenham, Lloegr
 • 2009: Prifysgol Harvard, U.D.A. Darlith.
 • 2008: Darlleniadau yn Guglienesi, yr Eidal.
 • 2008: Pum darlleniad yn yr Ariannin.
 • 2007: Taith Gogledd America: darlleniadau a lansiad Everything Must Change yn Delta, Pennsylvania; Westport, Connecticut, ac Adeilad y Chrysler, Efrog Newydd, a darlith ym Mhrifysgol Yale. Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.
 • 2007: Cerdd Goffa i Gomisiynydd Plant Cymru.
 • 2007: Gwyl y Gelli, darlleniadau, lansiad arddangosfa 'Portreadau'r Beirdd.'
 • 2007. Imperial College, Llundain. Darlith.
 • 2007: Artist Preswyl yn ysgol haf y British Centre for Literary Translation, Prifysgol East Anglia, Norwich.
 • 2007: Gwrthrych rhaglen hanner-awr All Things Considered ar BBC Radio Wales.
 • 2006: Delta, Pennsylvania. Darlleniadau
 • 2006. Cape Town, De Affrica. University of the Western Cape. Darlith.
 • 2005: Madrid, Sbaen. Lansiad La Pais de la Borrina. Cyngor Prydeinig.
 • 2005: Cynhadledd Canu'n Rhydd, Llandudno, Academi. Darlleniadau a phanel.
 • 2005. Prifysgol Limerick, Iwerddon. Darlith.
 • 2004: Poesiefestival, Berlin. Gweithdai cyfieithu a darlleniadau. Cyngor Prydeinig / Llenyddiaeth Cymru Dramor.
 • 2004: Israel a Phalesteina. Ymweliad ymchwil. Swyddfa Dramor Israel.
 • 2004: Gwyl Gelfyddydau Greenbelt, Cheltenham. Darlleniad a gweithdai.
 • 2004: Cynhadledd NAASWCH Conference, Morgantown, WV, UDA. Darlith.
 • 2004. Gwrthrych rhaglen hanner-awr Dechrau Canu Dechrau Canmol, S4C
 • 2003: Comisiwn yr Academi ar gyfer Cerdd Fawr Caerdydd
 • 2003; Comisiwn gan Dywysog Cymru; cerdd ar gyfer Eisteddfod Gydwladol Llangollen.
 • 2003: Edmonton, Canada. Darlith a darlleniadau yng nghynhadledd 'Culture and the State'. Cyngor Prydeinig.
 • 2002: Sofia, Bwlgaria. Darlleniadau a lansiad rhifyn Cymreig Plamak. Cyngor Prydeinig.
 • 2002: Lublin, Gwlad Pwyl. Darlith. Cyngor Prydeinig.
 • 2002: Cynhadledd NAASWCH, Syracuse, NY. U.D.A. Dwy ddarlith.
 • 2002: Coleg William and Mary, Williamsburg. U.D.A. Darlith.
 • 2002: Comisiwn gan Ganolfan Mileniwm Cymru ar gyfer cerddi nodi gosod y garreg sylfaen.
 • 2002. Gwyl y Gelli, Darlleniadau.
 • 2001: Ariannin, Cyngor Prydeinig.
 • 2001: Bord Gron Barddoniaeth Ewrop, Riga, Latvia. Darlleniadau . Cyngor Prydeinig.
 • 2000: Wexford, Iwerddon. Darlleniad. Academi.
 • 2000: Royal Festival Hall, Llundain. Darlleniad.

  Cyweithiau cerddorol.

 • 2023: 'The Saviour in the Shawl', carol Nadolig  gan Sarah Class, gyda geiriau gan Grahame Davies, yn cael ei recordio gan Gantorion y BBC a Cherddorfa Gyngerdd y BBC.
 • 2023: 'Windrush' gan Debbie Wiseman, gyda geiriau gan Grahame Davies, yn cael ei recordio gan Syr Willard White i nodi 75 mlwyddiant glaniad y Windrush.
 • 2023: Comisiwn gan y Brenin Charles III ar gyfer gwasanaeth y Coroni yn Abaty Westminster ar Fai 6ed gyda cherddoriaeth gan Sarah Class, a pherfformiad gan y soprano o Dde Affrica, Pretty Yende.
 • 2023: 'Three Things', cn gan Paul Mealor i eiriau gan Grahame Davies yn derbyn ei pherfformiad cyntaf gan Apolllo 5 yn Cadogan Hall yn Llundain ar Fehefin 2il mewn cyngerdd o'r enw 'The Music and Lineage of Paul Mealor'.
 • 2023:  'Coeden Cyfiawnder / The Justice Tree' gan Edward-Rhys Harry gyda geiriau gan Grahame Davies yn cael ei pherfformio yn seremoni agoriadol cynhadledd Cymdeithas Ynadon a Barnwyr y Gymanwlad yng Nghaerdydd.
 • 2023. Y Ddwy Chwaer, a gomisiynwyd ar gyfer Gwyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi gyda Paul Mealor, ar gyfer y prosiect Cysylltiadau Hynafol, yn cael ei berfformio gan Ar Log yn y Gadeirlan.
 • 2023: 'Today We Ask', anthem a gomisiynwyd ar gyfer cyngerdd dathlu'r Coroni, gan y cyfansoddwr Peter Boyer i eiriau gan Grahame Davies, yn cael ei berfformio gan gantorion Ora yn Eglwys St Paul's, Covent Garden, Llundain.
 • 2023: Yr opera 'Gelert' gan Paul Mealor a Grahame Davies yn cael ei berfformio yn Minneapolis/St Paul, Minnesota, U.D.A., Awst 4-5.
 • 2023: 'Unitas in Sapienta', anthem ar gyfer Coleg Goodenough, Llundain, yn cael ei osod i gerddoriaeth gan Jamie Wesley.
 • 2022: Libretto ar gyfer Gorau Awen Gwirionedd, Simffoni Gorawl gan Eilir Owen-Griffiths, a gomisiynwyd ar gyfer daucanmlwyddiant Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Tachwedd 12fed.
 • 2022: Libretto ar gyfer Opera cymunedol, "Gelert" gyda Paul Mealor ar gyfer Gwyl Gerddorol Ryngwladol Gogledd Cymru. Perfformiwyd yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy, Medi 24ain.
 • Y gyfansoddwraig Celia Harper yn gosod cerdd Grahame Davies 'Prayer for the Dying' i gerddoriaeth i'w pherfformio gan Chiswick Baroque yn eglwys St Vincent de Paul, Gorllewin Llundain.
 • 2022: 'This Faithful Life', gan Syr Karl Jenkins, yn cael ei gomisiynu gan Wyl Gerddorol a Chelfyddydol Abertawe ar gyfer Cyngerdd Jiwbili ar Hydref 29ain.
 • 2022: 'A Welsh Prayer' yn cael ei berfformio yng ngwasanaeth coffa Ei Mawrhydi Elizabeth II yng Nghadeirlan Llandaf ym mhresenoldeb Y Brenin a'r Frenhines Gydweddog ar Fedi 16eg.
 • 2022: 'What Time Has Taught', gwaith corawl gan Roderick Williams, yn cael ei gomisiynu ar gyfer y Jiwbili Platinum a'i berfformio yng Nghapel y Frenhines, Llundain, ar Fai 30, gan Roderick Williams a chr y Capel Brenhinol.
 • 2022: 'A Blessing for Bendigeidfran', gan Edward-Rhys Harry, a gomisiynwyd gan Gr Meibion Cymry Llundain, yn cael ei berfformio yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi, ar Fai 7fed.
 • 2022: 'O Beata Trinitas', gan Grahame Davies a Paul Mealor, yn cael ei berfformio yng ngwasanaeth gorseddu Archesgob newydd Cymru, y Parchedicaf. Andy John, yn Eglwys Gadeiriol Bangor ar Ebrill 30ain.
 • 2022. Per Ardua Ad Astra, emyn a gomisiynwyd gan yr Awyrlu Brenhinol gyda’r cyfansoddwr Paul Mealor, yn cael ei berfformiad cyntaf yn Classic FM Live yn y Neuadd Albert, Ebrill 11.
 • 2022. Geiriau a darlleniad ar fideo cn 'Blackbird' gan y gyfansoddwraig Sarah Class.
 • 2022. Darn corawl mawr, 'In This Place' gyda Paul Mealor, wedi ei gomisiynu gan Goleg Marlborough ar gyfer premiere ar Fawrth 20, 2022. i ddathlu 200 mlwyddiant y Coleg. 
 • 2021. Sioe gerdd Adre' Dros 'Dolig / Home for Christmas  gydag Eilir Owen-Griffiths ar gyfer Cr CF1 a myfyrwyr MA Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
 • 2021 Comisiwn 'Between the Valley and the Sea' gyda  Robert Arwyn ar gyfer Cr  Meibion y Barri.
 • 2021. Comisiwn 'The Blessing of Belonging' gyda Paul Mealor ar gyfer Cantorion Rhos dan gyfarwyddyd Matthias Wurz.
 • 2021. Comisiwn 'Between the Stormclouds and the Sea', gyda'r cyfansoddwr Jack Oades i ddathlu Cors Romney ar gyfer gwyl JAM on the Marsh, Caint, a berfformiwyd Gorffennaf 2021.
 • 2021. Comisiwn gyda Paul Mealor i goffau 700 mlwyddiant Datganiad Arbroath, Yr Alban, i'w berfformio Ebrill 2021.
 • 2020. Cyfansoddi geiriau cn ar gyfer prosiect heddwch rhyngwladol iPlay4Peace gyda cherddoriaeth gan Paul Mealor.
 • 2020. Cyfres newydd o gerddi yn cael eu comisiynu fel ymateb i bandemig Covid-19 i gyd-fynd gyda pherfformiad o Requiem Gabriel Faure fel rhan o wyl Jam on the Marsh, Caint, Awst 14, 2020.
 • 2020. Comisiwn, 'O Beata Trinitas' gyda Paul Mealor i ddathlu canmlwyddiant sefydlu Yr Eglwys yng Nghymru, a berfformiwyd am y tro cyntaf yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi mewn gwasanaeth arbennig ym mis Gorffennaf 2021 ym mhresenoldeb EUB Tywysog Cymru.
 • 2020. Comisiwn 'Song of the Oceans' gyda Paul Mealor ar gyfer 'Science Sings' yn seremoni raddio Prifysgol Aberdeen, Ionawr 2020. Recordiwyd yn ddiweddarach gan gerddorfa y Philharmonia yn 2021.
 • 2019. Perfformiad cyntaf 'Song for Samhain' gan y gyfansoddwraig Celia Harper ar gyfer cyngerdd Music and Silence gan Chiswick Baroque yn eglwys St Vincent de Paul, Osterley, Llundain, Tachwedd 3ydd 2019.
 • 2018. Perfformiad cyntaf yn yr Unol Daleithiau ar gyfer 'The Souls of the Righteous' gan Paul Mealor yn Neuadd  Carnegie, Efrog Newydd, Tachwedd 11.
 • 2018. Perfformiad cyntaf 'A Glasgow Elegy' gwaith corawl newydd a gomisiynwyd gan Brifysgol Glasgow oddi wrth Tom Harrold i nodi canmlwyddiant y Cadoediad, yng nghapel Prifysgol Glasgow University, Glasgow, Tachwedd 10.
 • 2018. Perfformiad cyntaf 'The Souls of the Righteous', Offeren a gomisiynwyd gan Gapel Brenhinol yr Alban oddi wrth Paul Mealor i nodi canmlwyddiant y Cadoediad, yng Nghadeirlan y Santes Fair, Caeredin, Medi 22. 
 • 2018 Cn 'A Song for the Lord Mayor of London', gan Paul Carroll ar gyfer Cr Plant y Gymanwlad, i nodi cyfarfod Penaethiaid y Gymanwlad yn Llundain
 • 2018. Perfformiad cyntaf yn Llundain ar gyfer 'Voices of Vimy' yn eglwys St Bride's, Fleet Street, a darllediad llawn ar BBC Radio 3
 • 2017 Carol Nadolig gan y cyfansoddwr Jack Oades, gyda geiriau gan Grahame Davies, yn cael ei berfformio yn Eglwys St Bride's, Fleet Street, Llundain, ar Ragfyr 21ain.
 • 2017 'Voices of Vimy', geiriau ar gyfer comisiwn i goffau canmlwyddiant Brwydr Cefnen Vimy gyda'r cyfansoddwyr Tom Harrold a Stuart Beatch, ar gyfer ProCro Canada a the JAM Festival.
 • 2017. 'Propempticon' gan Grahame Davies yn cael ei gosod i gerddoriaeth gan Kevin Hutchings, y canwr-gyfansoddwr o Ganada,ar gyfer ei albwm newydd Watershed Sessions.
 • 2017 Geiriau ar gyfer 'Jack', cân gan Paul Carroll er cof am Jack Cornwell, a enillodd Croes Fictoria ym mrwydr Jutland ym 1916, yn cael ei berfformio gan Gôr Ieuenctid y Gymanwlad a band y Gwarchodlu'r Coldstream, yn Horseguards Parade, Llundain, i nodi Diwrnod y Gymanwlad.
 • 2017 'Gorffwysgan Hedd Wyn', gan Paul Mealor, geiriau ar gyfer comisiwn gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru i gffau canmlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn.
 • 2016 'The Shadows of War', gan Paul Mealor, yn derbyn ei premiere Cymreig yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, gyda'r Royal Liverpool Philharmonic Orchestra dan arweiniad Owain Arwel Hughes.
 • 2016 Geiriau ar gyfer 'The Shadows of War', cyfansoddiad newydd gan Paul Mealor i goffau canmlwyddiant Brwydr y Somme, Jam on the Marsh Festival, New Romney, Caint, gyda'r London Mozart Players a'r Mousai Singers.
 • 2016 2016 'Wrth Ddwr a Thân' geiriau ar gyfer darn cerddorol gan Paul Mealor ar gyfer agor y Pumed Cynulliad gan Ei Mawrhydi'r Frenhines, Y Senedd, Caerdydd, ar Fehefin 7fed 2016.
 • 2016 Geiriau ar gyfer rhan o waith cerddorol newydd 'Jubilate Deo' gan Paul Mealor ar gyfer The Distinguished Concerts Orchestra and Distinguished Concerts Singers International, yn Carnegie Hall, Efrog Newydd.
 • 2016 Geiriau ar gyfer cyfansoddiad corawl newydd gan Paul Carroll ar gyfer penblwydd Ei Mawrhydi'r Frenhines yn 90 oed ar gyfer Cerddorfa a chôr Ieuenctid y Gymanwlad.
 • 2015 Gosodiadau o 'Weather Forecast', 'Waiting' a 'Propempticon' gan y gyfansoddwraig Celia Harper, yn cael eu perfformio gan y mezzo soprano Claire Bradshaw a'r fiolinydd David Juritz yng Ngwyl Burton Bradstock yn Dorset
 • 2014: Geiriau ar gyfer 'Spirit of Hope' gan Paul Mealor i nodi 20 mlynedd o ddemocratiaeth yn Ne Affrica, yn cael ei berfformiad cyntaf yn Cape Town ym mis Ebrill gydag Only Kids Aloud a Bryn Terfel. Perfformiwyd am y tro cyntaf yn y D.U. yn Eisteddfod Gydwladol Llangollen ym mis Gorffennaf.
 • 2013:Geiriau ar gyfer cyfansoddiad gan Paul Mealor i ddathlu penblwydd EUB Tywysog Cymru yn 65 oed yng Ngwyl Gerdd Gogledd Cymru, Cadeirlan Llanelwy.
 • 2013: Y gerdd 'When you have to leave' wedi ei gosod i gerddoriaeth ar gyfer albwm Kevin Hutchings, Canada, Shadows in the Light.
 • 2012: Geiriau ar gyfer 'The Hero's Journey', gwaith corawl gan Karl Jenkins, a berfformiwyd gan gr meibion 500-llais yn y Royal Festival Hall, Llundain, ar Orffennaf 7, 2012, a chr 1000-llais yn Neuadd Albert, Llundain, ar Hydref 13, 2012.
 • 2011: Geiriau ar gyfer rhan o'r sgôr gan Karl Jenkins ar gyfer cyfres deledu BBC Cymru The Story of Wales.
 • 2011: Geiriau ar gyfer cywaith gyda'r cyfansoddwr Mervyn Burtch, yr artist Gigi Jones a'r bardd Tony Curtis.
 • 2011: Y gerdd 'Homecoming' wedi ei gosod i gerddoriaeth ar gyfer albwm Kevin Hutchings, Canada, Light to Shine.
 • 2010: geiriau yn seiliedig ar lenyddiaeth sanctaidd nifer o grefyddau’r byd ar gyfer gosodiad newydd o’r Gloria gan Karl Jenkins, a berfformiwyd am y tro cyntaf yn Neuadd Albert, Llundain, Gorffennaf 11, 2010.
 • 2009: geiriau ar gyfer gwaith comisiwn newydd gan Karl Jenkins, i'w berfformio am y tro cyntaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Tachwedd 14.
 • 2009 Geiriau 'O Beata Trinitas' ar gyfer Karl Jenkins ar gyfer darn i ddathlu statws prifysgol Coleg y Drindod, Caerfyrddin.
 • 2009 Dwy gerdd wedi eu gosod i gerddoriaeth ar gyfer albwm Kevin Hutchings, Canada, On the Bridge You Were Burning.
 • 2008: Comisiwn y ddarparu geiriau ar gyfer gosodiad newydd o'r Stabat Mater gan Karl Jenkins fel rhan o ddigwyddiadau Dinas Diwylliant Ewrop, Lerpwl, 2008. Cyhoeddwyd ar yr albwm Stabat Mater (EMI Classics).
 • 2008: Geiriau ar gyfer nifer o ganeuon y band roc Catsgam ar yr albwm Adnodau gyda Blodau.
 • 2007: Geiriau Cymraeg ar gyfer gosodiad newydd o'r Largo o Simffoni'r Byd Newydd, Dvorak, ac ar gyfer gosodiad newydd o 'Cantilena', gan Karl Jenkins ar yr albwm This Land of Ours (EMI Classics).
 • 2007: Panelydd ar ysgol undydd ar y libretto, ar gyfer Academi a Music Theatre Wales.
 • 2005: Mae albwm Karl Jenkins, Requiem, (EMI Classics), sy'n cynnwys gosodiad o'r gerdd 'Llwyd' yn cyrraedd Rhif Un yn y siartiau clasurol.
 • 2005: Comisiwn gan gwmnoedd Opus a Barcud Derwen ar gyfer libretto opera Taliesin ar gyfer Karl Jenkins.
 • 2006: Cyfieithiad Cymraeg o 'The Mystics' gan Carol Barrett yn cael ei berfformio gan Y Fonesig Kiri te Kanawa ar albwm Karl Jenkins Kiri Sings Karl. (EMI Classics).
 • 2006: Gosod nifer o gerddi i gerddoriaeth gan y band roc Malarki ar albwm Malarki

  Cyweithiau celfyddydau gweledol a chyhoeddus.

 • 2022: Arysgrifiad ar gyfer carreg goffa Adeilad Cheng Yu Tung yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen.
 • 2022: Geiriau ar gyfer cerflun fel rhan o adnewyddu Castell Y Gelli, Y Gelli Gandryll, Powys.
 • 2020: Geiriau ar gyfer murlun i ddathlu Pererindod Seciwlar yn Abaty Tyndyrn,Sir Fynwy, gyda'r arlunydd Ceri Davies.
 • 2018: Cydweithio gyda'r alunydd Kate Walters yng Ngwyl JAM on the Marsh Caint, Kent, Gorffennaf 2018.
 • 2017: Darlun o Grahame Davies gan yr arlunydd Roy Guy yn cael ei ddadorchuddio yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful
 • 2016: Gwaith ar farddoniaeth gyhoeddus ar gyfer gwaith celf gan y cerflunydd Rebecca Gouldson ym Merthyr Tudful
 • 2014 Cerdd ar gyfer darlun gan Roy Guy i goffau trychineb pwll glo y Prince of Wales, Sefydliad y Glowyr, Trecelyn
 • 2012 Geiriau ar gyfer cerfluniau ar lwybr celf yn Aberhonddu i nodi blwyddyn y Gemau Olympaidd.
 • 2011 Geiriau ar gyfer cerfluniau gan Adam Williamson ar hyd llwybr seiclo ger Maesteg.
 • 2009 Geiriau Cymraeg ar gyfer cerflun o Ivor Novello i'w godi y tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru.
 • 2008 Cerddi yn cael eu hymgorffori mewn beinciau cerfluniadol fel rhan o waith adnewyddu canol tref Merthyr Tudful.
 • 2008: Gweithio gyda'r artist Helen Stiff ar gyfer prosiect Gair o Gelf Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • 2006. Cerdd gomisiwn gan y cerflunydd Nigel Talbot yn cael ei gynnwys yn ei waith fel rhan o'i arddangosfa, Salvage.
 • 2006: Portread o Grahame Davies gan Lorraine Bewsey yn un o 20 o luniau yn ei harddangosfa, Portreadau'r Beirdd.
 • 2004: Cerddi yn cael eu cynnwys ar gerfluniau gan Nigel Talbot mewn nifer o leoliadau ar Daith Taf, yn Abercynon, Aberfan, a Chefn Coed y Cymmer.

  Aelodaeth sefydliadau.

 • 2022:- Yr Athenaeum, Pall Mall, Llundain.
 • 2020- 2022 Is-Lywydd Coleg Goodenough, Llundain
 • 2019- 2022 Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr Coleg Goodenough, Llundain
 • 2017- 2022 Cadeirydd Pwyllgor Academaidd Coleg Goodenough, Llundain
 • 2014- Is-Lywydd Eisteddfod Gydwladol Llangollen
 • 2013- 2022 Llywodraethwr Coleg Goodenough, Llundain
 • 2011 - 2012 Bwrdd Llenyddiaeth Cymru
 • 2008 - 2011 Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Prifysgol Caerdydd.
 • 2007 -2012 Bwrdd Ymgynghorol Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • 2006 - 2009 Bwrdd Displaced People in Action.
 • 2006 - Society of Authors
 • 2005 - 2012 Bwrdd yr Academi
 • 2004 - Cymrawd Coleg Goodenough, Llundain.
 • 2003 - Pwyllgor rheoli Cyfrwng, cyfnodolyn y cyfryngau yng Nghymru
 • 2002  Darlithydd Gysylltiol, Ysgrifennu Creadigol, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.
 • 2002 - BAFTA Cymru
 • 2002-2006 Pwyllgor Litwrgaidd Ymgynghorol Sefydlog yr Eglwys yng Nghymru
 • 2001-2006 Arholwr Allanol, Media Cwrs Cyfathrebu a'r Cyfryngau, MA a BA, Prufysgol Cymru, Bangor
 • 1997: Aelodaeth lawn o'r Academi.
 • 1997-2002 Golygydd Cymraeg cylchgrawn Poetry Wales.

  Beirniad.

 • 2015: Gwyl Undercurrents, Cwm Aber
 • 2014: Gwyl Undercurrents, Cwm Aber
 • 2014: Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Dylan Thomas.
 • 2011: Y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • 2011: Y Gadair (dysgwyr), Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • 2008: The Perweez & Bashir Moriani Poetry Award, Llundain
 • 2007: John Tripp Award for Spoken Poetry, Caerdydd.
 • 2007: Cystadleuaeth Farddoniaeth Gwyl Wrecsam, Cymraeg a Saesneg.
 • 2006: Y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 • 2005: Panel beirniaid Bafta Cymru: Rhaglen Gylchgrawn/Rhaglen Nodwedd
 • 2005: Cystadleuaeth Farddoniaeth Gwyl Wrecsam, Cymraeg a Saesneg.
 • 2004: Cadeirydd panel Cymraeg cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn.
 • 2003: John Tripp Award for Spoken Poetry
 • 2002: Eisteddfod Rhyng-Golegol, cystadlaethau vers libre.

Gwobrau’r Cyfryngau

 • 2006: Rhestr Fer yr Wyl Ffilmiau Geltaidd ar gyfer cyfryngau newydd.  (Uwch-Gynhyrchydd)
 •  2005: Rhestr Fer. Gwobr Technoleg Cymru, ar gyfer rhaglen gyfieithu Vocab. (Uwch-Gynhyrchydd)
 • 2004: Rhestr Fer Bafta Cymru ar gyfer Arloesi Cyfryngau Newydd (Uwch-Gynhyrchydd)
 • 2003: Rhestr Fer Bafta Cymru ar gyfer Gwobr Cyfryngau Newydd. (Uwch-Gynhyrchydd)
 • 2002: Rhestr Fer yr Wyl Ffilmiau Geltaidd ar gyfer Gwefan y Flwyddyn, BBC Cymru’r Byd (Uwch-Gynhyrchydd)
 • 2001: Cymeradwyaeth Uchel. Gwobrau Cymreig y Wasg BT. (Uwch-Gynhyrchydd)
 • 2001: Cymeradwyaeth Uchel Gwobrau Cymreig y Wasg BT, Gwefan y Flwyddyn (Uwch-Gynhyrchydd)
 • 1994: British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Cymru, Gwobr, Rhaglen Ddogfen Orau. (Ymchwilydd)
 • 1994. Royal Television Society (RTS) Gwobr ar gyfer Rhaglen Ddogfen Ranbarthol Orau. (Ymchwilydd)
 • 1986:  Gwobrau’r Wasg Gymreig, Gohebydd Papur Newydd Wythnosol Gorau’r Flwyddyn.

 

 • Erthyglau a blodeugerddi sylweddol:

 • 'Lineage and Loss: Practising a Traditional Art in Changing Times': Book 2.0 Cyfrol 13, Rhifyn 1, Gorff 2023, tt. 39 - 49.
 • Wales and Islam: Contact, Coexistence and Conflict in Nine Centuries of Literature,' yn Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, Cyfrol 28, 2022, tt 94-113.
 • Where the Birds Sing Our Names, blodeugerdd ar gyfer Ty Hafan, gol. Tony Curtis (Seren, 2021).
 • 100 Poems to Save the Earth, goln. Zoe Brigley a Kristian Evans, (Seren,2021). Ymateb cant o feirdd i'r argyfwng hinsawdd.
 • Arrival at Elsewhere, Ymateb cant o feirdd i'r pandemig, Gol. Carl Griffin, (Against the Grain, 2020), tt 2, 64, 65, 70.
 • Ouroboros Review, Vol. 1. Gaeaf 2020, University of Chicago, cerddi mewn cyfieithiad Saesneg.
 • Poems from Cardiff, Gol. Amy Wack, (Seren, 2019). Casgliad o gerddi am y brifddinas.
 • "North east Wales: Unfamiliar Complexities", The Welsh Agenda, Winter 2017, No 59, tt 26-27.
 • "Yr angen am wreiddiau", erthygl yn E. Gwynn Matthews (gol.) Argyfwng Hunaniaeth a Chred; Ysgrifau ar Athroniaeth J.R.Jones, (Y Lolfa, 2017) 143-161.
 • Cerdd, 'Coch', yn y flodeugerdd ddwyieithog The Old Red Tongue, (Francis Boutle, 2017), yn cynnwys 300 o ddarnau o lenyddiaeth Gymraeg o'r 6ed Ganrif hyd y presennol, wedi ei golygu gan Gwyn Griffiths a Meic Stephens gyda rhagair gan Yr Athro Dafydd Johnston.
 • Cerdd, 'Disillusion', yn y flodeugerdd ryngwladol The Poet's Quest for God, (Eyewear Publishing, 2016), '21st Century poems of faith, doubt and wonder', a olygwyd gan Fr. Oliver Brennan & Todd Swift gyda Kelly Davio & Cate Myddleton-Evans'.
 • Cyfraniad ar 'Eironi' ar gyfer gwyddoniadur arlein yr Esboniadur a gomisiynwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 2016.
 • Cyfraniad ar Bryan Martin Davies ar gyfer y Bywgraffiadur, a gomisiynwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, 2016.
 • Pedair cerdd ynDodos and Dragons, (Prifysgol Aberystwyth, 2016). Blodeugerdd o lenyddiaeth o Gymru a Mauritius. Goln. Ameerah Arjanee, Mike Jenkins,Kavi Vadamootoo.
 • Tair cerdd ynFesul Gair, (Gomer, 2014). Blodeugerdd ar gyfer myfyrwyr TGAU. 'In the Chapel of the Spirit'. Erthygl ar R.S Thomas yn Ed. Ali Anwar Encounters with R.S., (H'mm Foundation, 2013).Poems for R.S.A Centenary Celebration,(Hay Festival Press) 2013. Unarddeg o feirdd yn ymateb i gerddi gan R.S.Thomas wrth nodi canmlwyddiant ei eni.

 • 'Everything Must Change', yn Goln. John Osmond a Peter Finch25/25 Vision. Welsh Horizons across 50 years, (Sefydliad Materion Cymreig) 2012, 31-35.
 • 'On Mohammed Farid Street, Ymateb i David M Beddoe'sThe Lost Mameluke: A Tale of Egypt',New Welsh Review,#96 Haf 2012, 26-35.
 • 'The Dragon and the Crescent',Arches Quarterly, Cyfrol 4, Rhifyn 8, Gwanwyn / Haf 2011,Europe's Islamic Past140-146.
 • 'Wales and Islam',Planet, Rhif 201, Chwefror 2011, 104-114.
 • 'The Novelist, the Nun and the Biscuit Tin', Goln. Valerie Henitiuk a Amanda Hopkinson,In Other Words, The Journal For Literary Translators, Rhif 30, Gaeaf 2007, 74-79.
 • 'Bryan Martin Davies', Gol. Robert Rhys,Y Patrwm Amryliw, Cyfrol 2, (Barddas, 2006), 91-101. Erthygl ar y bardd Bryan Martin Davies.
 • "'By Lightning Beneath the Sea': New Media in the Welsh language."Mercator Media Forum, Vol 9, (Gwasg Prifysgol Cymru, 2006), p.69-83. Gol. George Jones.
 • "Cyfannu" a "Making Whole",Beyond the Difference, WelshLiterature in Comparative Contexts, Goln. Alyce von Rothkirch, Daniel Williams, (Gwasg Prifysgol Cymru, 2004), 204-205. Dwy gerdd mewn festschriftar gyfer Prof.M. Wynn Thomas.
 • "Be 'Di Llyfr y Flwyddyn Rhwng Ffrindia'?'Barddas,No. 278, July / August 2004, 50-52. Profiad beirniadu cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn.
 • "Sleeping with the Enemy: The Tensions of Literary Translation", New Welsh Review, Rhif 64, Haf 2004, 58-64. Adolygiad o agweddau tuag at gyfieithu llenyddol o'r Gymraeg i'r Saesneg."Dechreuadau: Y Gymraeg a'r Cyfryngau Newydd", Cyfrwng Media Wales Journal, Vol. 1, 2004, 26-41. Eds. James Thomas, Gwenno Ffrancon. Asesiad trylwyr o'r cyfryngau newydd Cymraeg, yn canolbwyntio'n arbennig ar BBC Cymru'r Byd.

 • Diffinio Cenedl: Cymru a'r BBC, BBC Cymru, 2004. Ar y cyd gyda Patrick Hannan. Traethodau gan amryw o awduron ar rôl y BBC yng Nghymru.

 • "Welsh and Jewish: Responses to Wales by Jewish Writers", Culture and the State, University of Alberta, Edmonton, 2004, Volume 3, 211. Goln. James Gifford, Gabrielle Zezulka-Mailloux. Erthygl yn seiliedig ar ddarlith a draddodwyd i gynhadledd "Culture and the State" yn Edmonton, Canada, ym Mai 2003.

 • "Borders in the Mind", Agenda, Gwanwyn 2004, 4-9. Erthygl yng nghyfnodolyn y Sefydliad Materion Cymreig yn ymwneud â'r profiad o feddylfryd y ffin yng Nghymru ac mewn mannau eraill.

 • Plamak (“Fflam”), Rhif. 3-4, Bulgaria, 2002. Rhifyn arbennig o gylchgrawn llenyddol amlycaf Bwlgaria, wedi ei neilltuo i awduron o Gymru.

 • “Bryan Martin Davies”, Mae'n Gêm o Ddau Fileniwm, Beirdd a Barddoniaeth, (Carreg Gwalch, 2002). Gol. Myrddin ap Dafydd. Astudiaeth feirniadol estynedig o'r bardd pwysig hwn gyda dadansoddiad manwl o rai o'i gerddi mewn llyfr sy'n cynnwys astudiaethau o rai o feirdd Cymraeg mwya'r 20fed Ganrif.

 • “Adennill Tir”, Merthyr a Thaf, (Gomer, 2001). Gol. Hywel Teifi Edwards. Traethawd hunangofiannol yn ymwneud â chefndir yr awdur ym Merthyr Tudful, mewn casgliad o lenyddiaeth Gymraeg am Ferthyr a Chwm Taf.

 • “Wythnos yng Nghymru’r Byd”: Chwileniwm (Gwasg Prifysgol Cymru, 2002). Gol. Angharad Price. Astudiaeth o flwyddyn gyntaf y gwasanaeth rhyngrwyd Cymraeg BBC Cymru'r Byd, ynghyd â myfyrdod ar dechnoleg yn gyffredinol, mewn casgliad o draethodau ar lenyddiaeth a'r dechnoleg newydd.

 • “Success against the odds”, New Welsh Review Rhif. 55, 2002. Astudiaeth feirniadol o'r beirdd Cymraeg groau dan 45 oed - Gwyneth Lewis, Elin ap Hywel, Twm Morys, Emyr Lewis ac Iwan Llwyd.

 • “Rhagfur a Rhagfarn: gwrth-semitiaeth yng ngwaith Saunders Lewis, T.S.Eliot a Simone Weil”; Taliesin, Rhif. 100, 2000. Astudiaeth o wrth-semitiaeth yng ngwaith Saunders Lewis, T.S.Eliot a Simone Weil.

 • “Resident Aliens; R.S.Thomas and the Anti-Modern Movement”: Welsh Writing in English, 7/2001-2 Gol. Tony Brown. Astudiaeth estynedig (8,000 o eiriau) o R.S.Thomas fel llenor gwrth-fodern.

 • “Minority Report"; Cardiff Central, Gol. Francesca Rhydderch, Gomer, 2003. Traethawd hunangofiannol ar gefndir yr awdur yng Nghaerdydd mewn casgliad o ddarnau gan awduron gyda chysylltiadau â'r brifddinas.

 • The Bloodaxe Book of Modern Welsh Poetry, Goln. John Rowlands a Menna Elfyn. (Bloodaxe, 2003). Pedair cerdd ac 11 o gyfieithiadau mewn blodeugerdd bwysig yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg yr Ugeinfed Ganrif mewn cyfieithiad Saesneg.

  Noder: Mae holl deithio Grahame Davies, a'i ddefnydd o ynni domestig a swyddfa, yn cael ei garbon-gydbwyso drwy'r elusen gadwraeth Woodland Trust.


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia