Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

13/03/2022

Y Ddwy Chwaer

Ym 2023, bydd y band gwerin enwog Ar Log yn perfformio am y tro cyntaf  gyfres newydd o ganeuon gwerin  gyda geiriau gan Grahame Davies .

Mae Y Ddwy Chwaer (The Two Sisters), wedi ei chomisiynu gan Wyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi fel rhan o'r prosiect Cysylltiadau Hynafol  sy'n cysylltu Cymru ag Iwerddon, roject ac y mae Paul Mealor wedi cyfansoddi'r gerddoriaeth.

 

 

 

Home


News


Books/Reviews


Poems


Contact


Website created by
Mabmedia