Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

13/03/2023

Y Ddwy Chwaer

Ar Fawrth 4ydd, 2023, fe wnaeth y band gwerin enwog Ar Log  berfformio am y tro cyntaf gyfres newydd o ganeuon gwerin  gyda geiriau gan Grahame Davies yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Cafodd Y Ddwy Chwaer (The Two Sisters), ei chomisiynu gan Wyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi fel rhan o'r prosiect Cysylltiadau Hynafol  sy'n cysylltu Cymru ag Iwerddon. Paul Mealor a gyfansoddodd  gerddoriaeth.

 

 

 

Home


News


Books/Reviews


Poems


Contact


Website created by
Mabmedia