Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

13/04/2022

Emyn ar gyfer yr Awyrlu Brenhinol

Ar Ebrill 11eg, Neuadd Albert, Llundain, oedd y lleoliad ar gyfer perfformiad cyntaf gwaith cerddorol newydd gyda geiriau gan Grahame Davies.

Cafodd Per Ardua Ad Astra ei gomisiynu gan yr Awyrlu Brenhinol gyda cherddoriaeth gan y cyfansoddwr Cymreig Paul Mealor.

Cafodd y darn ei berfformio yn nghyngerdd Classic FM Live gan gerddorfa'r Royal Philharmonic Orchestra gyda band Catrawd yr Awyrlu Brenhinol a charfan o Ddrymiau a Phibau'r Awyrlu Brenhinol. 

Cafodd y cyngerdd ei ddarlledu ar Classic FM.

Y Royal Philharmonic Orchestra yn perfformio'r darn.

  The Royal Philmarmonic Orchestra performing Per Ardua ad Astra

  

PER ARDUA AD ASTRA

You make the winds Your messengers, 

Your servants flames of fire,

You raise them up on eagles’ wings

that tempests cannot tire.

You make the clouds Your chariot,

the lightning bolt Your blade.

Give us your strength to keep from harm

the heavens that You made. 

 

Although our path may lead from peace,

and strife may stain the hand,

it is through faith that we may fall,

for love we leave the land.

Through faith You fell beneath the cross,

for love were lifted high.

Go with the guardians of the earth 

whose summons is the sky. 

 

You called Your true companions,

to leave the land they knew.

The keepers of Your kingdom are

the faithful and the few. 

You fought between the earth and sky:

Your body bears the scars.

Be with the brave whom duty calls

through struggle to the stars.

 

 

 

Home


News


Books/Reviews


Poems


Contact


Website created by
Mabmedia