Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

13/03/2022

Emyn ar gyfer yr Awyrlu Brenhinol

Ar Ebrill 11eg, Neuadd Albert, Llundain, fydd y lleoliad ar gyfer perfformiad cyntaf gwaith cerddorol newydd gyda geiriau gan Grahame Davies.

Cafodd Per Ardua Ad Astra ei gomisiynu gan yr Awyrlu Brenhinol gyda cherddoriaeth gan y cyfansoddwr Cymreig Paul Mealor.

Bydd y darn yn cael ei berfformio yn nghyngerdd Classic FM Live gan gerddorfa'r Royal Philharmonic Orchestra gyda band Catrawd yr Awyrlu Brenhinol a charfan o Ddrymiau a Phibau'r Awyrlu Brenhinol. 

Bydd y cyngerdd yn cael ei ddarlledu ar Classic FM.

  

 

 

 

Home


News


Books/Reviews


Poems


Contact


Website created by
Mabmedia