Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

Cyfansoddi geiriau ar gyfer y Coroni
Comisiwn gan y Brenin ar gyfer Abaty Westminster

Emyn ar gyfer yr Awyrlu Brenhinol
Comisiynu Per Ardua Ad Astra gyda Paul Mealor

Y Ddwy Chwaer yn dathlu cysylltiadau ag Iwerddon
Comisiwn ar gyfer Gwyl Cadeirlan Tyddewi

Cyhoeddi 'Real Cambridge'
Cyfrol o seicoddaearyddiaeth yn darlunio dinas dysg

Cerdd gywaith yn ymateb i'r pandemig
Cant o feirdd mewn prosiect codi arian

Comisiwn i ddathlu canmlwyddiant eglwysig
Darn corawl i nodi canrif yr Eglwys yng Nghymru

Cyfres o gerddi i gofio colledion Covid-19
Comisiwn i gyd-fynd gyda Requiem Gabriel Faure

Geiriau ar gyfer prosiect heddwch rhyngwladol
Cydweithio gyda Mealor ar gyfansoddiad torfol

Comisiwn yn 'uchafbwynt diwylliannol' i'r Alban
Darn corawl yn dathlu 700 mlwyddiant hanesyddol

Gwyddonwyr yn perfformio 'Cn y Cefnfor'
Comisiwn yn cefnogi amddiffyn yr amgylchedd

Perfformiad Cymreig 'The Souls of the Righteous'
Requiem Paul Mealor yn cael ei lwyfannu yng Nghymru

Perfformiad cyntaf 'Song for Samhain'
Cyfansoddiad cerddorol tymhorol gan Celia Harper

Cyflwyniad Trydydd Simffoni Paul Mealor
Anrhydedd gan y cyfansoddwr byd-enwog

Coffau canmlwyddiant y Cadoediad yn Glasgow
Comisiwn cerddorol gan Brifysgol Glasgow

Caeredin, Efrog Newydd i lwyfannu gwaith newydd
Comisiwn gan Gapel Brenhinol yr Alban

Cyfrol Cymru-Cameroon
Lansiad rhyng-ddiwylliannol yn yr Eisteddfod

Sesiwn i gloi gwyl yng Nghaint
Cydweithio gydag artist a cherddorion

Cn ar gyfer Arglwydd Faer Llundain
Comisiwn ar gyfer Cr Plant y Gymanwlad

Darlleniad yn 'Amgueddfa'r Lleuad'
Gwaith celf yn Abaty Tyndyrn

Perfformiad cyntaf 'Voices of Vimy'yn Llundain
Darllediad llawn ar BBC Radio 3

Comisiwn Nadolig Stryd y Fflyd
Perfformio carol newydd

Dysgu cwrs creadigrwydd yn Awstria
Seminar penwythnos yn Fiena.

Cofio canmlwyddiant Hedd Wyn
Comisiwn gan y Brifwyl.

Gwobr yn y Babell Ln
Gwobr am gerdd i'w chanu

Cerdd mewn blodeugerdd gynhwysfawr
Cyhoeddi The Old Red Tongue.

Comisiwn canmlwyddiant o Ganada
Perfformiad ar gyfer BBC Radio Three

Geiriau ar albwm yng Nghanada
Cyhoeddi Watershed Sessions.

Perfformiad Diwrnod y Gymanwlad
Coffau arwr 16 oed.

Dadorchuddio portread newydd
Gwaith celf ar gyfer canolfan Gymraeg.

Coffau trychineb Aberfan
Comisiwn i nodi hanner canmlwyddiant

Blodeugerdd grefyddol ryngwladol
Ymddangos yn 'The Poets' Quest for God'.

Ennill gwobr y Genedlaethol
Soned ar thema 'Llidiart'.

Darlith ar Gymru ac Islam
Araith i agor cynhadledd ryngwladol.

Dwy wyl lenyddol yn Sir Benfro
Darllen yn ngwyliau The Edge a Llangwm.

Geiriau i nodi canmlwyddiant y Somme
'The Shadows of War' gan Paul Mealor.

Cn i ddathlu agor y Cynulliad
Comisiwn ar gyfer seremoni'r Senedd.

Shakespeare a Chymru
Cadeirio trafodaeth i nodi 400 mlwyddiant.

Geiriau ar gyfer gwaith yn Carnegie Hall
Cyfansoddiad newydd gan Paul Mealor.

Cyflwyno mytholeg y Celtiaid
Sesiwn ar gyfer y Temenos Academy.

Gwyl gelfyddydau Bradstock
Cyfansoddwr yn gosod cerddi.

Llun a cherdd i goffau trychineb
Seren Hollywood yn dyfynnu cerdd.

Michael Sheen yn adrodd geiriau er cof y glowyr
Dadorchuddio gwaith celf coffa.

Dathliad corawl Affricanaidd
Perfformiad cyntaf 'Spirit of Hope' ym Mhrydain.

Beirniad ar wobr farddoniaeth ryngwladol
Gwobr o 2,000 er cof am Dylan Thomas

Cerdd a chn ar lannau Afon Gwy
Gwyl y mannau sanctaidd.

Cn ar gyfer dathliad De Affrica
Perfformio 'Spirit of Hope'.

Casgliad i ddathlu canmlwyddiant
Cyhoeddi 'Encounters With R.S.'.

Perfformiad yng Nghadeirlan Llanelwy
Geiriau ar gyfer y cyfansoddwr brenhinol Paul Mealor.

Sesiwn yng Ngwyl PENfro
Darllen a thrafod cerddi tirwedd.

Cyfieithiad o 'Awdl i Samarcand'
Dathliad yn Uzbecistan.

Cyhoeddi Poems for R.S.
Nodi Canmlwyddiant R.S.Thomas.

Cyhoeddi Alcemi Dwr / Alchemy of Water
Dathlu tirwedd Cymru mewn llun a llenyddiaeth.

Cerdd ar albwm cyfansoddwr o Ganada
Perfformiad ar albwm Shadows in the Light.

Gorwelion hanner canrif
Arddangosfa a thraethodau gyda 25 awdur.

Perfformiad yn Neuadd Albert
Cannoedd o leisiau ar gyfer 'The Hero's Journey'.

Cyhoeddi 'Lightning Beneath the Sea'
Lansio cyfrol unigol gyntaf o farddoniaeth Saesneg.

Cerdd yr wythnos yn y 'Guardian'
Carol Rumens yn dewis 'Departed'.

Perfformiad cyntaf i waith corawl 'The Hero's Journey'
Pum cant o leisiau yn y Royal Festival Hall.

Lansio menter twristiaeth lenyddol
Araith gan Archesgob Rowan Williams.

Cyhoeddi mewn casgliad rhyngwladol Everyman
Cyfrol wedi'i neilltuo i'r villanelle.

Cerddi ar hyd llwybr newydd
Cerflunydd yn gosod cerddi mewn carreg.

Siaradwr yng Ngwyl Syniadau Caergrawnt
Trafodaeth Panel ar berthnasedd mytholeg.

Darlith gyhoeddus yng Nghaergrawnt
Gwahoddiad gan Goleg Mwslemaidd Caergrawnt.

Ar gael nawr: The Dragon and the Crescent
Astudiaeth bwysig newydd o Gymru ac Islam.

Rhaglen radio All Things Considered
Cyfweliad BBC gyda Roy Jenkins.

Prosiect celf 'Teithiau Gwyrddion'
Creu cerfluniau o gerddi amgylcheddol.

Perfformio gyda John Hegley
Darlleniad fel rhan o gyfres 'On the Border'.

Cerdd ar albwm yng Nghanada
Recordiad ar gyfer CD newydd.

Rhannu Dinas - Rhannu Ffydd
Arwain gweithdy aml-ffydd ar gyfer y Cyngor Prydeinig.

Doethuriaeth er anrhydedd gan Brifysgol Anglia Ruskin, Caergrawnt
Gradd D.Litt i gydnabod gwaith llenyddol.

Rhaglen 'Great Lives' ar BBC Radio 4
Cyflwyno hanes yr athronydd Simone Weil

Geiriau ar gyfer albwm newydd Rhydian
Cyfrannu i gn canwr yr X Factor

Perfformio 'Ysbrydoliaeth' mewn cyngerdd dathlu
Geiriau ar gyfer cyfansoddiad arbennig gan Karl Jenkins

Taith i Ogledd America
Seico-ddaearyddiaeth Gymreig yr Unol Daleithiau

Ail-argraffu Real Wrexham
Cyfrol seico-ddaearyddol ar y silffoedd eto

Cyhoeddi mewn cylchgrawn Almaeneg
Cyflwyno rhifyn o Kalliope

Gwyl y Mynyddoedd Du
Darlleniad mewn gwyl gelfyddydol

Dathlu canmlwyddiant Simone Weil
Sesiwn gyda bardd arobryn yng ngwyl Greenbelt

Cwpled i gerflun Ivor Novello
Cofeb i ganwr, seren ffilm a chyfansoddwr

Geiriau i ddathlu Prifysgol newydd
Cydweithio gyda Karl Jenkins

Gwobr i Real Wrexham
Cydnabyddiaeth am 'hybu gwerthfawrogiad o'r amgylchedd'

Darlith ym Mhrifysgol Harvard
Cyfarfod gydag ysgolheigion Celtaidd

Darlith: y Cymry a'r Mwslemiaid
Dadlennu naw canrif o berthynas

Ffilmio dwy gerdd.
Gosod recordiadau ar y we

Geiriau ar gyfer albwm Catsgam.
Trydydd albwm band poblogaidd

Gweithio gyda Chlwb Chwarae Teg.
Profiad aml-ddiwylliannol yn y brifddinas

Ymweliad 'r Eidal .
Darlleniadau mewn tref fynyddig

Dadorchuddio'r Injan Odli.
Cerdd ar gyfer prosiect aml-gyfrwng

Dadorchuddio llun mewn llyfrgell newydd.
Portread wedi'i brynu i ganolfan gymunedol

Cystadlu ar gerdd ddinesig.
'Cadwyni Rhyddid' yn ddewis Eisteddfodol

Comisiwn celf cyhoeddus.
Cerddi fel rhan o gynlun adfywio tref

Digwyddiad yng Ngwyl y Gelli.
Trafod llenyddiaeth Gymraeg dramor

Poems of Love and Longing.
Pump o gerddi mewn casgliad newydd

Ymweliad 'r Ariannin.
Pum darlleniad yn y Wladfa

Perfformiad cyntaf Stabat Mater.
Geiriau ar gyfer gwaith cerddorol

Noson farddoniaeth Wrdw a Chymraeg.
Perfformiad gyda Bazm-e-Adab

Sylw mewn casgliad yn America.
Cylchgrawn Absinthe yn cyhoeddi detholiad estynedig.

Lansiad Real Wrexham.
'Seico-daearyddiaeth' bro y ffin.

Gair o Gelf.
Cydweithio gydag artistiaid.

Darlith gychwynnol.
Herio delweddau gelyniaethus.

Taith i'r Unol Daleithiau.
Efrog Newydd, Connecticut, Pennsylvania a Yale.

Cyfweliad radio estynedig.
Rhaglen All Things Considered

Artist Preswyl ym Mhrifysgol Dwyrain Anglia
Cynhadledd cyfieithu ryngwladol.

Wythnos ffoaduriaid.
Darlleniad yn Amgueddfa San Ffagan

Darlleniad yng Ngwyl y Gelli
Trafod Portreadau'r Beirdd.

Lansio Everything Must Change.
Cyhoeddi'r novel ol-genedlaetholaidd gyntaf.'

Cofio Comisiynydd Plant Cymru.
Gweithred o ymroddiad i blant y genedl

Agor arddangosfa gelf.
Cydweithio gyda'r celfyddydau gweledol.

Cyfieithiad ar gyfer 'Kiri Sings Karl'.
Cn Gymraeg gan gantores fyd-enwog.

Ymweliad Pennsylvania, U.D.A.
Darlleniad yn Delta.

Malarki yn defnyddio cerdd ar albwm newydd.
Band roc yn gosod geiriau i gerddoriaeth

Portread mewn cyfres o feirdd Cymreig.

Casgliad o waith gan ffoaduriaid.

Cyflwyno beirdd ifanc yn y Senedd.

Cerddi i ddathlu agoriad y Senedd.

Lansio trydedd gyfrol o farddoniaeth, Achos.

Casgliad Caerdydd The Big Book of Cardiff.

Cerdd ar albwm Rhif Un.

Rhestr Hir Llyfr y Flwyddyn

Taith i Madrid

Cynhadledd Canu'n Rhydd

Cyfrol Astwreg

Agor Canolfan y Mileniwm: Comisiwn gyda Karl Jenkins

Nofel: Rhaid i Bopeth Newid

Cymrawd coleg rhyngwladol

Ymweliad Berlin

Ymweliad ag Israel a Phalesteina

Comisiwn Brenhinol

Rhaglen Deledu

Gwyl Greenbelt

Gwlad Pwyl

Barddoniaeth Gymraeg ar ffilm: Dal: Yma/Nawr

Taith i Israel

Taith i America

Ffilm am Farddoniaeth

Taith i Ganada

Mordaith y Mileniwm

Prifysgol Morgannwg

Llyfr y Flwyddyn

Ymweliad ag America

Cerdd Fawr Caerdydd

Ymweliad Bwlgaria

Ymweliad Latfia


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia