Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

09/09/2010

'Great Lives' ar BBC Radio Four

Ar Awst 31, cymerodd Grahame Davies ran fel yr arbenigwr ar raglen BBC Radio 4 Great Lives, a fu'n trafod bywyd yr athronydd a'r ymgyrchydd Ffrengig, Simone Weil, sef testun ei nofel Gymraeg o 2004, Rhaid i Bopeth Newid a'r fersiwn Saesneg helaethach, Everything Must Change, o 2007. Yn y rhaglen, a gyflwynir gan Matthew Parris, dewisodd yr actores Eleanor Bron, Simone Weil fel gwrthrych ei 'bywyd mawr'. Gellir gweld manylion y rhaglen a gwrando ar recordiad ohoni yma.


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia