Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

02/02/2013

Gorwelion hanner canrif

Mae Grahame Davies yn un o 25 o awduron sydd wedi cyfrannu i astudiaeth o hanes diweddar Cymru a'r rhagolygon am y dyfodol.

Mae'r llyfr, 25/25 Vision: Welsh horizons across 50 years wedi cael ei olygu gan Peter Finch a John Osmond a'i gyhoeddi gan y Sefydliad Materion Cymreig.

Ymhlith yr awduron y mae Ifor Thomas, Jane Aaron a Jon Gower. Cynhwysir portreadau o bob awdur gan y ffotograffydd John Briggs.

Teitl traethawd Grahame Davies yw 'Everything Must Change'

Clawr 25/25 VisionCartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia