Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

02/08/2016

Gwobr yr Eisteddfod Genedlaethol

Ar Awst 2il, fe dderbyniodd Grahame Davies y wobr ar gyfer cystadleuaeth y soned yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Y Fenni.

Testun y gystadleuaeth oedd 'Llidiart', ac fe enillodd Grahame Davies, dan y ffugenw Porth y Llan.

Cyflwynwyd y wobr yn y Babell Lên gan Ion Thomas.

Yn ei beirniadaeth, dywedodd y beirniad Siwan Rosser:

"Fe'm denwyd gan y soned hon o'r darlleniad cyntaf ... Mae'r fydryddiaeth yn ddeheuig a'r mynegiant yn gwbl ddiwastraff ... Mae gafael y bardd hwn ar ffurf y soned hefyd yn feistrolgar: cawn y pendroni yn yr wythawd cyntaf, y rhesymu yn y chwechawd a'r cwpled gwirebol yn glo tawel, hyderus i soned wefrieddiol. Ardderchog. ... cerdd Porth y Llan a wnaeth yr argraff ddofnaf, sicraf arnaf. Dyma soned y gellir dychwelyd ati dro ar ôl tro a hynny heb flino ar gyfoeth ei mynegiant huawdl a'i doethineb dirodres.'

 

YIn the BRISMES conference


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia