Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

09/02/2005

Barddoniaeth mewn cyfieithiad Astwreg

Mae VTP Editorial yn Sbaen wedi cyhoeddi cyfrolau o farddoniaeth Gymraeg gyfoes mewn testun cyfochrog gyda chyfieithiadau i'r ieithoeth Galiseg ac Astwreg, a siaredir yng ngogledd Sbaen. Mae'r cyfrolau wedi eu golygu gan Grahame Davies, sydd hefyd wedi ysgrifennu'r rhagarweiniad. Y cyfieithydd yw Xavier Frias Conde. Ymhlith y beirdd mae Emyr Lewis, Elin ap Hywel ac Elinor Wyn Reynolds. Ceir mwy o fanylion am y llyfrau yma.


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia