Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

01/03/2009

Darlith Brifysgol ar Islam

Ar Chwefror 24, fe draddododd Grahame Davies ddarlith mewn cyfres o seminarau ar gyfer y Ganolfan ar gyfer Astudio Islam yn y DG,, sy'n rhan o Ysgol Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol Prifysgol Caerdydd, lle y mae'n Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd. Teitl y ddarlith oedd: "The Welsh and the Muslims: contact, coexistence and conflict in nine centuries of literature" ac fe'i seiliwyd ar yr ymchwil y mae wrthi'n ei gynnal ar berthynas y Cymry a'r Mwslemiaid drwy'r canrifoedd, ac a fydd yn sail i lyfr a ddaw allan maes o law o wasg Seren, yn dilyn llwyddiant ei gyfrol o 2002 ar berthynas y Cymry a'r Iddewon, The Chosen People.

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia