Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

21/10/2009

Canmlwyddiant Simone Weil

Ar Ddydd Sadwrn Awst 29, cymerodd Grahame Davies ran gydag enillydd y Wobr Whitbread, y bardd Michael Symmons Roberts, mewn digwyddiad ar y cyd yng ngwyl Greenbelt yn Cheltenham er mwyn dathlu canmlwyddiant yr athronydd a'r ymgyrchwraig Ffrengig Simone Weil.

Simone Weil, a aned i deulu Iddewig yn Ffrainc yn 1909, oedd un o feddylwyr gwleidyddol a chrefyddol mwyaf gwreiddiol a mwyaf pryfoclyd yr ugeinfed ganrif. Yn ystod ei bywyd byr - bu farw yn 1943 - fe geisiodd gysoni ymroddiad diflino at gyfiawnder cymdeithasol gyda chyfriniaeth Gristnogol gynyddol. Yn y sesiwn hon bu Roberts a Davies yn archwilio hanes ffigwr sydd o hyd yn herio materoliaeth a gormes o bob math. Ceir mwy o fanylion am y sesiwn yma.

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia