Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

 

08/06/2018

Caeredin ac Efrog Newydd i lwyfannu Offeren newydd 'The Souls of the Righteous'

Ar Fedi 22ain yn Eglwys Gadeiriol y Santes Fair yng Nghaeredin, fe gynhelir perfformiad cyntaf darn corawl newydd gan Paul Mealor gyda geiriau gan Grahame Davies.  Offeren yw 'The Souls of the Righteous' a gomisiynwyd gan Gapel Brenhinol yr Alban i goffau cnmlwyddiant y cadoediad.  Bydd y  perfformiad cyntaf yn America yn digwydd yn Carnegie Hall yn Efrog Newydd ar Sul y Cofio ei hun, sef Tachwedd 11eg.


 Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia