Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

08/08/2008

Cerdd yn destun cystadleuaeth Eisteddfod

Cafodd cerdd Grahame Davies ‘Cadwyni Rhyddid’, sef y gerdd a roddodd y teitl i’w gyfrol arobryn o 2001, ei osod fel testun ar gyfer dwy gystadleuaeth yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd eleni. Fe’i defnyddiwyd ar gyfer y gystadleuaeth llefaru unigol oedran 12-16, ac ar gyfer y ddeuawd cerdd dant dros 21. Gellir gwylio’r tri pherfformiad gorau yn y cystadlaethau yma ac yma.


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia