Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

02/11/2008

Profiad aml-ffydd yn y ddinas i blant Pen Llyn

Ar Hydref 31 a Thachwedd 1, bu Grahame Davies yn gweithio gydag aelodau o Glwb Chwarae Teg Trefor, oedd ar ymweliad 'r brifddinas. Fel rhan o'r gweithgareddau, bu'r bobl ifanc yn gweithio ar gerdd ar thema bwlio, a buont hefyd yn profi rhywfaint o fywyd aml-ddiwylliannol y brifddinas, gan gynnwys ymweld 'r Goleulong, mosg, synagog, a gwasanaeth zikr gyda chwmni o Mwslemiaid sufi. Gellir darllen un o'r cerddi a ddeilliodd o'r gweithgareddau )yma


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia